Barnehagefakta

Barnehagefakta.no utviklet av Visma

Mandag 10. august lanserte Utdanningsdirektoratet sin nye portal Barnehagefakta.no. Barnehagefakta.no gir foreldre og andre interesserte tilgang til relevant og pålitelig informasjon om Norske barnehager. Portalen er utviklet av Visma Consulting i samarbeid med representanter fra Utdanningsdirektoratet.

På portalen kan du få informasjon om:

  • alle barnehager i nærheten av der du bor
  • hvilke og hvor mange barnehager som ligger i din kommune/bydel
  • antall barn i barnehagen
  • antall barn pr ansatt
  • de ansattes utdanning
  • størrelse på leke og oppholdsareal

Portalen inneholder også en kartløsning hvor du kan se på kart hvor barnehagen ligger, samt åpningstider og kontaktdata slik at du kan ta direkte kontakt.

Formålet med portalen er å gjøre det enklere for foreldre å skaffe seg oversikt over bemanning og utdanningsnivå i alle landets barnehager. Portalen gir deg også mulighet til å lagre de barnehagene du er interessert i, og se statistikk for disse.

Les:

Nå kan du sjekke kvaliteten på din barnehage på nett

Nå kan du sjekke din barnehage

 

Se innslaget fra Dagsrevyen mandag 10. august 2015

Har din virksomhet behov for en lignende statistikkportal med informasjon fra din organisasjon?

Vi kan hjelpe deg

About

Petter is a project manager at Visma Consulting with focus on Mobile Solutions. He has held positions as developer, sales manager and project manager in the company since 2007.
Connect with Petter: