Barnhagefakta.no utviklet av Visma Consulting

Slik gjorde vi informasjon om barnehager mer tilgjengelig

Ønsker du å vite mer om barnehagen barnet ditt går i? Visma Consulting har i samarbeid med Utdanningsdirektoratet utviklet portalen barnehagefakta.no som gir deg tilgang til relevant og pålitelig informasjon om norske barnehager.

Utdanningsdirektoratet ønsket en nettløsning som kunne fremstille informasjon om kvalitet i barnehagesektoren. Det ble derfor utviklet en løsning der foreldre kan innhente informasjon om de aktuelle barnehagene og slik bli kjent med barnehagen før de søker om plass.

 

På portalen kan du få informasjon om:

  • alle barnehager i nærheten av der du bor
  • hvilke og hvor mange barnehager som ligger i din kommune/bydel
  • antall barn i barnehagen
  • størrelse på leke og oppholdsareal
  • antall barn per ansatt
  • de ansattes utdanning
  • foreldretilfredshet


Portalen inneholder også en kartløsning hvor du kan se på kart hvor barnehagen ligger, samt åpningstider og kontaktdata slik at du kan ta direkte kontakt.

Formålet med portalen er å gjøre det enklere for foreldre å skaffe seg oversikt over blant annet bemanning og utdanningsnivå i alle landets barnehager. Portalen gir deg også mulighet til å lagre de barnehagene du er interessert i, og se statistikk for disse.

Barnehagefakta.no er en rask og responsiv løsning, som er både brukervennlig og oversiktlig. Les mer om resultatene her.

Her er noen utdrag fra portalen:

antall barn per ansatt i Tåsen barnehage

Antall barn per ansatt i Tåsen barnehage

 

 

 

 

 

 

 

 

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning i Tåsen barnehage

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning i Tåsen barnehage

 

Illustrasjon fra Barnehagefakta.no

Ansattes utdanning i Tåsen barnehage

 

Foreldretilfredshet i Tåsen barnehage

Foreldretilfredshet i Tåsen barnehage

 

Er du interessert i å lese om hvordan vi i Visma Consulting utvikler brukervennlige løsninger?

Klikk her for å lese mer om vår designprosess

Anja er en blid og ansvarsfull interaksjonsdesigner. Hun er utdannet ved Universitetet i Oslo og startet å jobbe for Visma Consulting i mars 2015. For Anja er det viktig å lage løsninger som gjenspeiler det sluttbrukerne faktisk ønsker og trenger. Dette gjør hun gjennom tett dialog og hyppige brukertester med kunde og brukere.
Connect with Anja: