Automatiser ordre og innkjøpsrutinene dine!

Har du tenkt på hvor mye manuell registrering som gjøres ved en bestilling – både for deg og din leverandør? Tradisjonelt sendes en bestilling til leverandøren pr fax, mail eller telefon. Når leverandøren mottar denne må han registrere samme informasjon som du har sendt fra deg. Og du som bestiller må igjen registrere bestillingsbekreftelser og faktura manuelt. Med våre EDI-løsninger registrerer du alle disse dataene kun en gang, ett sted.

EDI står for elektronisk dokumentutveksling mellom handelspartnere. Dette betyr i praksis at når du registrerer en bestilling så kan denne sendes i et elektronisk format til din leverandør. Og leverandøren har da mulighet til å levere både ordrebekreftelse og faktura elektronisk tilbake til deg. Våre økonomiløsninger vil da lese disse inn med mulighet for gode avvikshåndteringer/rapporter før dataene evt. oppdateres i ditt system.  Hvis du og din leverandør har ulike systemer/formater, kan Vismas meldingssentral fungere som tolk via disse løsningene.

0