Feed Subscription
Vanja Ramsrud er advokatfullmektig i Visma Software. Hennes spesialområder er innen arbeids- og trygderett. Hun har tidligere arbeidet som rådgiver i NAV og har særlig kompetanse innen foreldre- og sykepenger, samt pensjon.
Connect with Vanja: