Barnevernansatt? Få grunnleggende innføring i juss!

Juridisk kompetanse er en forutsetning for å gi barn og familier som trenger det nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. Kunnskap om juss er slik vi ser det, viktigere en noen gang. Hvordan kan du som jobber i barnevernet effektivt øke din kompetanse?