Kjære regnskapsfører – hvordan skaper du verdi av data?

Når de aller fleste oppgaver innenfor selve regnskapsføringen vil automatiseres og kundene bidrar med innspill sitter man igjen med resultatet, tallene. Da handler det om å få verdi ut av tallene, verdi av data.