Barneombudet på besøk hos Visma

– For at et barn skal få god hjelp er det avgjørende at hjelpetjenestene samarbeider godt både om å avdekke barnets behov og om å sette inn riktige tiltak, mener ekspertgruppen fra Barneombudet.