Feed Subscription
Monica Bremtun-Olaussen er jurist med cand.jur fra Universitetet i Oslo. Hun jobber som juridisk rådgiver på legal-avdelingen hos Visma Software. Hennes spesialområder er innen arbeidsrett, trygderett og ferieloven.
Connect with Monica: