Feed Subscription
Mette arbeider som advokatfullmektig i Visma Advokater. Hun arbeider med generell forretningsjus med vekt på fast eiendom, kontraktsrett, pengekrav og entrepriserett. Hennes spesialfelt er husleierett og hun sitter som utvalgsmedlem i Husleietvistutvalget i Sør-Trøndelag. Fra april 2017 jobber Mette i Magnus Legal.
Connect with Mette: