Dette er endringsledelse og slik lykkes du

Ledere må forholde seg til den nye hverdagen, hvor endringer preger dagens organisasjoner. Dette gjør endringsledelse og evnen til å kunne lede endringsprosesser til en av de viktigste, men samtidig vanskeligste oppgavene en leder har.