Feed Subscription
I over 20 år har Visma Mamut gjort det enklere å starte og drive egen bedrift. Visma Mamuts administrative programvareløsninger og nettbaserte tjenester til små og mellomstore virksomheter, gjør driften av din virksomhet mer effektiv.
Connect with Visma:

Styrehonorar skal være lønn, aldri næringsinntekt

Skattereglene er glassklare på at styrehonorar alltid skal behandles som lønnsinntekt. Men en storkontroll viste at hvert fjerde styremedlem med mange styreverv hadde mottatt honoraret på andre måter. Resultat: De aktuelle styreproffene blir gransket av Skatteetaten.  Godtgjørelse til medlem av styre, representantskap, råd, utvalg ol skal behandles som lønn på alle måter. Dette gjelder også om mottakeren er selvstendig næringsdrivende, ...

Gaver, julebord osv fra arbeidsgiver: Hva er skattefritt?

Hovedregelen er skatteplikt på alt en ansatt mottar fra arbeidsgiveren. Det samme gjelder for styremedlemmer. Skattereglene har imidlertid en rekke unntak fra denne hovedregelen. Skatteetaten forsøker å tegne opp grensene for skatteplikt og skattefritak i en prinsipputtalelse avgitt 11. desember 2012: Enhver fordel som en ansatt eller styremedlem mottar fra en bedrift gjennom sitt arbeidsforhold eller verv, er etter hovedregelen ...

Slik beregner du ligningsverdien på ikke utleid næringseiendom

Fra og med inntektsåret 2010 ble det innført nye regler for å verdsette norsk næringseiendom som ikke er utleid. De samme verdsettingsreglene gjelder også for inntektsåret 2012. Du kan dokumentere markedsverdien på næringseiendommen med takst eller verdivurdering. Du fastsetter verdien av utleid næringseiendom på grunnlag av utregnet utleieverdi. Som eier må du gi ligningsmyndighetene opplysninger om hvilken næringseiendom som ble ...

Studiereiser, kurs, messer: Dokumentér betydning for næringen

Hovedregelen er at kostnader til studiereiser, kongressdeltakelse, årsmøter, seminar, kurs, messer mv er fradragsberettiget bare når reisen mv tar sikte på å vedlikeholde dine yrkesmessige kunnskaper og/eller holde deg à jour med utviklingen i yrket eller bransjen. Fradragsretten er knyttet til studiereiser mv med “faglig innhold som er relevant for skattyterens inntektsgivende aktivitet”. Derimot er det ikke fradragsrett i forbindelse ...

Gå ikke glipp av ekstrafradrag for utviklingskostnader

Planlegger din bedrift å utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess? Da bør du sjekke mulighetene hos SkatteFUNN. Bedrifter kan søke om fradrag på skatten for sine utgifter i forbindelse med et forskningsprosjekt eller et utviklingsprosjekt. I de tilfeller der bedriften ikke betaler skatt, vil tilskudd overføres til bedriften ved skatteoppgjøret. Avdelingsdirektør Sander John Tufte oppfordrer flere bedrifter ...

Forskudds- og andre skattesatser i 2013

Skattedirektoratet har fastsatt forskuddssatser til bruk ved beregning av forskuddstrekk for 2013. Dette gjelder trekkfri kostgodtgjørelse, trekkfrie matpenger, trekkpliktige satser for fri kost og losji, samt satser for beregning av fordel ved privat bruk av arbeidsgivers bil. Følgende satser skal legges til grunn i 2013: Trekkfri kostgodtgjørelse – satser pr. døgn
 For arbeidstakere som bor på pensjonat eller hybel/brakke uten ...