Husk kreditnota når du har feilfakturert

Det er ikke bare å slette en utsendt faktura du har gjort feil på og lage en ny. Du har nemlig ikke lov til å endre på en allerede utsendt faktura, og du har heller ikke lov til å slette den. Fakturaen kan ikke endres etter utstedelse, og den må inn i regnskapet ditt med sitt tildelte nummer.