Helsepersonells dokumentasjonsplikt

Helsepersonells dokumentasjonsplikt er viktig for å gi forsvarlige tjenester. Hva skal egentlig skrives i pasientjournal?