Brukeropplevelse i det nye fagsystemet for barnevernet

Det nye fagsystemet for barnevernet må møte ansattes ulike behov og hjelpe dem med å løse barnevernets samfunnsoppgaver på en god måte.