Prismodeller basert på regnskapsbyråets behov

Det utvikles stadig ny teknologi som former både systemer og funksjonalitet for regnskapsbyråer. Det krever også nye prismodeller. I skyen er det ikke lenger rom for lisenser eller andre statiske prismodeller. Nå er det forbruk og fleksibilitet som gjelder.