Fremtidsfullmakt – når du ikke vet hva fremtiden bringer

Alvorlig sykdom eller skader som setter en person ute av stand til å ivareta egne interesser kan ramme i alle aldre. En fremtidsfullmakt kan være med på å sikre dine og dine nærmestes interesser.