Effektiv kunnskapsledelse

Lars Kleppe i MarkUp Consulting har skrevet en god fagartikkel om effektiv kunnskapsledelse. I denne artikkelen diskuteres det hvordan ledere kan utvikle og dra nytte av markedskunnskap.