Helserettslig myndighetsalder

I Norge er den helserettslige myndighetsalderen 16 år. Hva innebærer det? Og hva betyr det for foreldreansvaret?