Digitalisering – en nøkkel for å lykkes med kommunereformen

Kommuner står foran store omstillinger. Kommunereformen, digitalisering, lavere overføringer som følge av synkende oljeinntekter, eldrebølgen, og krav om bosetting for flyktninger er noen stikkord. Dette er noe alle ledere i kommuner må ha et aktivt forhold til.