IT anno 2013: Hvordan engasjere de eldre?

Den kommende eldrebølgen tvinger oss til å se nytt på gamle problemer. Hvordan skal vi inkludere de i en IT-hverdag som er tilpasset de unge? Masterstudent ved NTNU, Maren Helle, har skrevet et blogginnlegg om temaet.