Feed Subscription
Alida er advokatfullmektig i Visma Advokater. Hun arbeider særlig innen fast eiendom, plan- og bygningsrett og arbeidsrett, i tillegg til annen generell forretningsjus. Tidligere jobbet Alida hos advokatfirmaet Harris i Bergen. Hun skrev masteravhandling med tittelen «Vilkår ved utbygging etter plan- og bygningslovgivningen». Fra april 2017 jobber Alida i Magnus Legal.
Connect with Alida: