Gå til hovedsiden

«Attitude is everything» – også i regnskapsbransjen?

Er du positiv og proaktiv, og har du tatt innover deg at du må ta del i den spennende utviklingen i regnskapsbransjen for å være konkurransedyktig fremover?

Alt handler om riktig innstilling
«Attitude is everything» – også i regnskapsbransjen

Hva er vårt utgangspunkt som regnskapskontor?

Er vi fastlåste i inngrodde arbeidsmønstre, rutiner og vaner? Og fører dette til at vi ikke ønsker, eller vil, ta del i den utviklingen som foregår i regnskapsbransjen? Har vi en «våt» drøm om at måten vi jobber på i dag, kan være en suksess til «evig tid»? Det har jo fungert bra så langt! Er vi «uenige» i utviklingen, og mener den bærer «galt av sted»?

I så fall må vi våkne, bli vekket eller sørge for å få oss en oppvåkning. Vi må virkelig ta innover oss at det foregår en utvikling, og vi må innse at vi må ta del i denne utviklingen. Ellers risikerer vi å  bli frakjørt, av både kunder og leverandører, for ikke å snakke om konkurrenter! Eller er vi positive og proaktive, og ønsker fremtiden og nye arbeidsmåter, programmer og verktøy velkomne, fordi vi har tatt innover oss at vi må ta del i regnskapsbransjens spennende utvikling?

Det er et ubestridt faktum, som også både eldre og nyere historie viser, at vi er nødt til å ta del i utviklingen som skjer i vår bransje. Enten vi liker den eller ikke!

Ja, det kan være både vanskelig, smertefullt og utfordrende å ta store steg ved endring av både arbeidsmåter, arbeidsverktøy og strategi. Ikke minst også endring i holdninger og innstillinger i forhold til vår situasjon. Kanskje vår situasjon har vært preget av manglende utvikling i for lang tid allerede? Ja, da kan dette også faktisk bli svært spennende! Har vi tatt de små stegene underveis? Eller må vi nå ta noen store steg for å komme ajour med status i regnskapsbransjen? Uansett; det vil imidlertid aldri bli «for spennende»!

Det handler om riktig innstilling

Amerikanerne har uttrykket «Attitude is everything» som en del av sitt mer eller mindre faste vokabular, og nok i langt større grad enn vi nordmenn. Kompetanse og erfaring skal man aldri undervurdere. Men vår innstilling og holdning til utvikling er, uavhengig av kompetanse og erfaring, faktisk «farlig» å undervurdere. Du kan la forandringer knekke deg, eller du kan gjøre deg til leder over forandringene og la dem jobbe for deg!

Som leder på regnskapskontor er det derfor avgjørende hvilken innstilling du har; både til regnskapsbransjens nåtid og fremtid. Hvilke plattformer skal vi jobbe på med hensyn til økonomisystemer? I hvor stor grad skal vi ta i bruk automatikk for å frigjøre tid til etterspurt kompetanse- og erfaringsbasert rådgivning? Din innstilling kan utgjøre den store forskjellen, ja, den kan faktisk bli ditt største fortrinn!

– Samarbeid med kundene dine i en komplett skyløsning

Vær en betrodd rådgiver!

I regnskapsbransjen har det lenge vært et mantra at det skjer et teknologisk skifte. Kvalifiserte vurderinger og realistiske spådommer predikerer at regnskapsførere i tradisjonell forstand ikke vil eksistere om noen år. I Visma er vår oppfatning at det fortsatt vil være behov for den kompetansen som dagens regnskapsførere er i besittelse av. Derimot vil den nok komme til uttrykk i en annen form og rolle enn hva som har vært tilfelle tradisjonelt. Bistå kunden med rådNår man er dyktig på regnskap, skatt og avgift, vil det alltid være etterspørsel for gode rådgivere på området. Litt på samme måte som vi sier at det alltid vil være behov for gode håndverkere!

  • Er du oppmerksom på ditt fantastiske utgangspunkt som regnskapsfører ved at kunden anser deg og din virksomhet som en betrodd rådgiver?
  • Har du reflektert over at du har en gyllen anledning til å utvikle et unikt samarbeide med kundene, med den målsetting at du og din virksomhet skal tilføre merverdi for kundene?
  • Forskning gjennomført overfor regnskapsbransjen i Norge forteller at kunder av regnskapskontorer ønsker å bli tilbudt rådgivning, og at betalingsviljen er til stede i stor grad!

I Visma har vi både erfaring og kompetanse for å rådgi deg i denne utviklingen, og vi har systemene som vil hjelpe deg i gang. Ønsker du å høre mer om våre løsninger for regnskapsbyråer? Ta kontakt med oss!

 

Les også: Sandra Riise – Endring er regnskapsførers ansvar
Les også: Eksperter spår digitale klasseskiller i regnskapsbransjen 

Mest populære