Gå til hovedsiden

Har du AS? Disse skattefradragene bør du vite om

Her får du oversikt over utgiftene du kan få fradrag for, og med AS er det mange nyttige å huske på!

Har du AS? Disse skattefradragene bør du vite om.
Har du AS? Disse skattefradragene bør du vite om.

Skrevet av: Silje Reistad 

Har du god kjennskap til hvilke fradrag du har krav på i ditt aksjeselskap, kan det tjene bedriften godt. Trikset er å få gode rutiner på å føre dette gjennom året, og på den måten blir det enkelt å få oversikt når det er tid for årsoppgjør.

Les også: Alt om årsoppgjøret for AS – slik går det knirkefritt

Med aksjeselskap kan du få skattefradrag på de fleste varer og tjenester. Husk å ha gyldige bilag for alt, som vil si kvittering eller faktura, samt kjenne til reglene der det kan være unntak.

Visma eAccounting gir deg oversikten!

Slik får du fradragene

Slik får du fradragene

Etter du har sjekket at du har gyldig kvittering og vet hva du kan ha av fradrag, fører du kostnadene i regnskapet ditt. Deretter ser du resultatet for året i ditt resultatregnskap.

Alle med AS er regnskapspliktig, og et regnskapsprogram kan hjelpe med å holde oversikten uansett antall bilag. Du kan prøve Visma eAccounting gratis.

TIPS! Hvis du bruker skattemodulen i Visma eAccounting vil den hjelpe deg med å fylle ut og sende inn skatteskjemaer og årsregnskap. Tallene hentes fra regnskapet ditt så du enkelt får rapportert det du skal til Altinn. Her kan man legge til ulike fradrag, for eksempel tap på fordring, som vil si at en kunde ikke kan betale deg. Dette kan være at en kunde har gått konkurs og derfor ikke er i stand til å betale hele eller deler av beløpet.

Husk! Regnskapsfører Jørn Karlsen fra Visma eAccounting som har gitt gode råd i denne artikkelen, poengterer at det er mange små AS som lett kan rote med økonomien dersom de ikke håndterer penger hver for seg. 

Med AS skal du tydelig skille privat økonomi og bedriftens økonomi, og dersom du tar ut penger fra et AS, skal det gjøres som lønn og må skattes av.

1) Kontor

Kontor

Dersom bedriften din har utgifter knyttet til leie eller kjøp av kontor, skal dette føres opp som utgifter. Hvis du forhåndsbetaler leie frem i tid, husk å periodisere dette på riktig måned og år i regnskapet ditt. Utgifter for strøm kan også legges til her.

AS kan ikke få fradrag for hjemmekontor slik man kan med et enkeltpersonsforetak, med mindre du leier ut en del av boligen sin til selskapet, og da er det flere krav å huske på. Blant annet må området ha egen inngang og toalett.

Les også: Alt om kravene til hjemmekontor

2) Telefon og Internett

Telefon og internett

Du kan også få fradrag for telefon, bredbånd og trådløst nett som du eller dine ansatte bruker i bedriften. 

Det er likevel strenge krav for å skatte av telefon i et AS. Da må telefonen legges igjen på kontoret, og den ansatte må undertegne på at han ikke skal bruke den privat.

Dersom selskapet dekker 10 000 kroner for både fasttelefon, mobiltelefon og bredbånd som brukes privat, så økes inntekten som privatperson med 4 392 kroner i skattemeldingen.

Bedriften får fradrag for alle kostnadene.

3) Bruk av bil

Bruk av bil

I AS finnes det flere muligheter når det kommer til bilbruk som gir fradragsrett. Hvis du bruker din private bil, får du fradrag ut fra hvor mange kilometer du kjører (3,5 per kilometer i 2020). Merk at du ikke får fradrag for bensin, service og lignende.

Dersom ditt AS kjøper bil i firmaet, skal de som bruker den skatte for fordelfri bil. Du må legge til et fast beløp på personinntekten din hvert år.

I tillegg får selskapet fradrag for alle kostnader tilknyttet bilen, som bensin, bompenger, parkering, ferge og mer. Dette gjelder også kjøpsprisen som må avskrives hvert år.  

Med andre ord føres alle utgifter til bilen i regnskapet. Man får MVA-fradrag på utgifter hvis det er grønne skilter, og ingen MVA-fradrag hvis det er hvite skilter.

4) Arbeidsavgifter

Arbeidsavgifter

I et AS må man kjøre lønnsubetaling, avsette feriepenger, pensjon, forsikring, arbeidsgiveravgift – og alt dette får du fradrag for!

Du er pliktig til å ha OTB (Obligatorisk tjenestepensjon) hvis bedriften din har ansatte over 20 år som til sammen har to fulle stillinger. 

Bedriften kan få skattefradrag på all pensjon, inkludert gebyr og kostnader knyttet til dette.

Alle med AS må tegne yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine som gir fradrag, som også gjelder hvis du er eneste ansatt i eget AS.

5) Oppstartskostnader

Oppstartskostnader

Når du er i startfasen av å etablere bedriften din, er det normalt å oppleve at det er flere utgifter enn inntekter, noe som Skatteetaten tar hensyn til. 

I inntil fem år før selve oppstartsåret, kan du derfor be om fradrag for de kostnadene du har hatt i oppstartsårene. Husk å ta vare på bilagene!

6) Mat og reiseutgifter

Mat og reiseutgifter

Som ansatt i eget aksjeselskap har du flere muligheter knyttet til hvordan du fører disse fradragene. Du kan du bruke statens satser for diett og losji når du er på yrkesreise. Det betyr at du kan overnatte hos familie eller bekjente når du er på reise, og bruke standardfradraget for udokumentert overnatting. 

Man kan også bruke lavere satser, som skattesatsene som ikke gir skattepliktig fordel. Du kan også velge å legge ved faktiske reiseutgifter og refundere dette til de ansatte.

Det kan være andre yrkesgrupper, for eksempel transportsjåførere eller håndverkere, hvor matkostnader anses som en del av det daglige arbeidet. I disse tilfellene vil ikke kostnadene til mat regnes som merkostnader, og ikke gi rett til fradrag.

7) Tvangsmulkt

Tvangsmulkt

Alle virksomheter som er opplysningspliktige om egne eller andres forhold, kan bli ilagt det som heter tvangsmulkt hvis de ikke leverer opplysningene de har plikt til innen fristen.

Opplever du dette, som kan være hvis man ikke har levert en merverdiavgiftsoppgave i riktig tid, kan tvangsmulkten føres som fradrag. Dette er i motsetning til bøter – for i skatteretten skilles det mellom gebyrer og bøter, eller andre økonomiske utgifter knyttet til straff.

8) Renter og lån

Renter og lån

Du må ha lånet på firmaet ditt, dersom du skal få fradrag på dette med AS. I motsetning til et enkeltpersonsforetak hvor du skattes som privatperson, og dermed har rett til fradrag på barnehage, lån og renter og lignende.

9) Minstefradrag

Minstefradrag

Er du ansatt i eget AS har du som andre lønnsmottakere rett til et minstefradrag i lønnsinntekt. Husk å sjekke årets sats!

10) Aksjehandel

Aksjehandel

Du kan også føre fradrag i forbindelse med kjøp og salg av aksjer. Dette kan være aviser, tidsskrifter, spesielle abonnementer og rådgivningstjenester.

For å ha rett til dette fradraget må det være et spesifikt nivå på aksjehandelen, over 100.000 kr. Fradragene må også til en viss grad henge sammen med dette aktivitetsnivået. Normalt vil det også settes krav til et visst antall kjøp og salg i løpet av året.

Debit og kredit: Slik fører du

Tar for deg banken din, her vil alt som går inn kalles debit, og kredit er når pengene går ut. Hvis du tar utgangspunkt i en telefonregning som du har betalt privat, på 300 kr. Dette debuterer du i regnskapet ditt på 6900 konto som kostnad i regnskapet ditt, og 2060 krediterer privatkonto.

Alle kostnader skal føres som debit eller kredit i regnskapet.

TIPS! Med AS er du nødt til å skille privat økonomi og bedriftens økonomi, og her skal du ha en egen konto for ditt aksjeselskap.

Hva med unntakene?

Regnskapsfører Jørn Karlsen tipser også om unntakene du må huske knyttet til fradrag. Dersom du har gitt bort store gaver, spist med noen til over 420 kroner og drukket sprit, har du ikke skattefradrag på dette. 

Det kan være vanskelig å vite hvilke utgifter som har betydning for aktiviteten i selskapet som er inntektsskapende, eller om formålet med kjøpet er å dekke private formål. Dette spørsmålet er viktig for fradragsretten, og en god vane er å stille seg dette når du blir usikker.

Et godt tips er å ha et tydelig skille mellom privat og jobb med ulike kontoer og kort, samt føre fradrag med én gang. 

Eventuelt kan du ha på en alarm for å huske dette i slutten av hver uke eller måned slik at dette blir en vane, og dermed blir alt så mye lettere for deg når dokumenter skal sendes til Skatteetaten. 

Lykke til!

Tips: Vurderer du hjelp av en regnskapsfører? Finn en du kan samarbeide med

Corona-fradrag. I forbindelse med corona-viruset har myndighetene vedtatt flere tiltakspakker. Selskaper får en mulighet til å tilbakeføre inntil 30 millioner kroner av selskapsunderskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Det vil bli gjennomført slik at skatteverdien av underskudd i 2020 som faller innenfor vilkårene, vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Det vil føres opp som en egen post på side 1 i næringsoppgave, hvor man kan krysse av dersom man ikke ønsker det.

Mest populære