Artistskatt for utenlandske fotballspillere i Norge

Artistskatt (Foto: Shutterstock)

Viktig å unngå bomkjøp

Tippeligaen og OBOS-ligaen er halvspilt, og flere klubber har behov for forsterkninger. Samtidig vet vi at en rekke klubber har begrenset med kjøpekraft. Klubbene kan ikke tillate seg for mange bomkjøp.

Norske fotballspillere er dyre, og de kommende ukene vil vi trolig oppleve at norske klubber henter utenlandske spillere i stor skala.

Er korttidskontrakt løsningen?

Ved å hente utenlandske fotballspillere på korttidskontrakter begrenser klubben risikoen for å måtte håndtere lønnsutgiftene til en underpresterende spiller på langtidskontrakt.

En korttidskontrakt kan for eksempel vare fra og med kommende overgangsvindu (det såkalte «sommervinduet» for overganger åpner 22. juli og stenges 18. august) og til og med neste overgangsvindu den 8. januar. I et slikt tilfelle vil den utenlandske fotballspilleren oppholde seg i Norge mindre enn seks måneder.

Artistskatt til fotballspillere på korttidskontrakt

En utenlandsk spiller vil bli skattepliktig for lønn opptjent i Norge, men i kontraktsforhandlingene med den utenlandske spilleren bør norske klubber være klar over at den såkalte artistskatteloven kan gi en gunstig skatteeffekt.

Når en utenlandsk fotballspiller oppholder seg i Norge 183 dager eller mindre i løpet av en tolvmånedersperiode, for eksempel fra «sommervinduet» åpner og frem til sesongslutt, vil fotballspilleren kunne nyte godt av artistskatt.

Artistskatt innebærer lavere skattesats og ingen arbeidsgiveravgift

Den som er skattepliktig etter artistskatteloven, skal svare skatt til staten med 15 prosent av inntekten – altså en vesentlig lavere skattesats enn ordinære lønnsmottakere må forholde seg til (effektiv marginal skattesats er 47,2 prosent for inntektsåret 2015).

Artistskatten kan være et godt forhandlingskort å ha på hånden for en norsk klubb. For økonomisk pressede klubber er det også viktig å være klar over at det ikke skal betales arbeidsgiveravgift av lønn til fotballspillere som skattlegges etter artistskatteloven. For inntektsåret 2015 er den normale arbeidsgiveravgiften 14,1 prosent.

Men hva om klubben vil beholde spilleren?

En utenlandsk fotballspiller på korttidskontrakt kan vise seg å være så god at klubben vil tilby spilleren en langtidskontrakt. Dette kan imidlertid innebære ekstra skattekostnader.

Vi tenker oss at en utenlandsk spiller kommer til Norge 1. august 2015, fullfører den norske sesongen, og drar tilbake til sitt hjemland den 1. desember 2015. Så langt faller spilleren inn under artistskatteloven.

ArtistskattBortfall av artistskatt ved lengre opphold

Deretter inviteres spilleren tilbake til Norge og signerer en toårskontrakt med klubben med virkning fra januar 2016. Våren 2016 vil spilleren ha oppholdt seg i Norge mer enn 183 dager i løpet av en tolvmånedersperiode. Spilleren er da å regne som «skattemessig bosatt i Norge» fra og med inntektsåret 2016.

Etter artistskatteloven vil imidlertid spilleren også falle ut av artistskatteregimet for inntektsåret 2015. Spilleren skal da likevel behandles som en ordinær lønnsmottaker for inntektsåret 2015. Da må også klubben betale arbeidsgiveravgift for lønnsytelser som opprinnelig var avgiftsfrie.

Har vi artister i norsk fotball?

Med tanke på antall feilpasninger og innlegg uten adresse i norsk fotball, kan man selvsagt diskutere om spillere i norsk fotball bør defineres som «artister» – men den diskusjonen hører nok først og fremst hjemme i kommentarfeltet.

Øivind Henrik von Mehren er Visma Advokaters fotballadvokat. Med et glødende engasjement for fotballfaget og for forretningsjusen hjelper han norske fotballklubber, norske spilleragenter og deres klienter med rapporteringsforpliktelser, skatt og avgift.

Visma Advokater har lang erfaring skatterett og utenlandsbeskatning. Om du har spørsmål knyttet til skattlegging av utenlandske arbeidstakere, ta kontakt med advokat Øivind Henrik von Mehren på telefon +47 481 93 167 eller epost.

0