Skip to main content

Årsoppgjøret: Avstemming av periode og år

Hei, hvor det går! I februar er sjette termin avstemt og du er setter kanskje allerede i gang med årsoppgjøret. Men så var det denne dobbeltlagringen av bilag og avstemming i både i årsoppgjørsystemet OG utenfor. Ganske irriterende og tidkrevende, spør du meg. Avstemming i excel-maler, sier du? Hmm, her finnes det mye forbedringspotensiale!

Rådgiver: Anders Tetlie
Rådgiver: Anders Tetlie

I denne bloggserien beskriver rådgiver Anders Tetlie alle faser i årsoppgjøret – alt fra hva du må huske på, hindre og irritasjoner du møter på og hvordan du kan effektivisere dette til neste år. I denne artikkelen tar han for seg temaet: Avstemming periode + år

Hva skal egentlig avstemmes?

Punkt 5.8.3.2 i god regnskapsførerskikk (GRFS) viser til en god del informasjon som omhandler avstemmingen av et regnskapsoppdrag og hvordan man skal sikre kvaliteten av regnskapsrapportering. Den utskriftvennlige versjonen av hele GRFS er på over 40 sider og inneholder veiledning for alt du måtte trenge som autorisert regnskapsfører. Det er jo vel og bra, men kan jo være tidkrevende å måtte slå opp i støtt og stadig. Derfor finnes det nå relevante sjekklister for avstemming av oppdrag inne i avstemmingsløsningene, slik at du har full kontroll på kvaliteten i arbeidet ditt.

Avstemming i excel-maler, sier du? Hmm, her finnes det mye forbedringspotensiale! 

Det lønner seg å ha alt på samme sted

Ser vi videre på GRFS sine krav, skal all dokumentasjon kunne etterprøves. Det er derfor essensielt at du som er ansvarlig for oppdrag, vet hvor dokumentasjonen ligger og har gode rutiner. Tiden kastes lett bort når du må dobbeltlagre dokumentasjon eller laste ned bilag fra økonomisystemet, for deretter å lagre det på nytt et annet sted. Nå finnes heldigvis systemer som samler alt på et sted og sparer deg for frustrasjon og tid.

Tiden kastes lett bort når du må dobbeltlagre dokumentasjon eller laste ned bilag fra økonomisystem, for deretter å lagre det på nytt et annet sted.

Automatikken er din (og årsoppgjørets) venn

De fleste som utfører avstemming i dag, forholder seg i stor grad til et tilpasset Excel-skjema, eller annen manuell dokumentering. Andre får lastet data fra økonomisystemet inn i nevnte skjema. Likevel er det mange som enda sitter og puncher inn data manuelt fra både økonomisystem og fra Altinn. Tastefeil, formelfeil og det som verre er, skjer oftere enn du aner og det ville definitivt vært tidsbesparende om systemet hentet dataene, sammenstilte de og varslet om avvik. Og ja – dette finnes!

Årsoppgjørsperioden er en prøve for mange og dette ønsker vi å gjøre noe med

Spre arbeidsmengden for årsoppgjøret

Årsoppgjørsperioden er en prøve for mange og dette ønsker vi å gjøre noe med. Vi jobber for at ditt regnskapskontor kan spre arbeidsmengden utover året og dele det på flere medarbeidere. Med automatikk i bunnen og en arbeidsprosess der periodeavslutning naturlig henger sammen med årsavslutning, vil du oppleve en stor og tidsbesparende effekt. Vi kopierer avstemmingsdokumentasjon fra periodene inn i årsavslutningen, og du unngår unødvendig dobbeltarbeid og dobbeltlagring. Med GRFS sjekklister og andre innebygde kontroller kan du også inkludere flere ansatte i prosessen. Kanskje noe å tenke over til neste års årsoppgjør?

Fortsatt lykke til med årsoppgjøret alle sammen!

Lær mer om fordelene med et skybasert årsoppgjørsystem
Med vårt nye skybaserte system, Visma Periode & År, er opphopning av arbeid historie. Systemet er oppdatert og med en avstemmingsmodul jobber du løpende i systemet gjennom året, noe som forenkler hverdagen og reduserer antall system du trenger i regnskapsbyrået. 

Les mer om vårt årsoppgjørsystem her, eller se en rask intro av systemet.

Se systemet

Most popular