Gå til hovedsiden

Slik gjør du årsoppgjør med AS

Året rundes av, og det samme skal regnskapet. Dette er punktene du må huske for ditt aksjeselskap.

Slik gjør du årsoppgjør med AS
Slik gjør du årsoppgjør med AS

Skrevet av: Silje Reistad

Nytt år betyr blanke ark, og for bedriften din handler det om å gjøre klart for nytt regnskapsår. Nøkkelen er å være tidlig ute.

For deg med AS skal årsregnskapet for 2020 godkjennes en måned før leveringsfristen, og derfor kan det være lurt å begynne i god tid. Da har du tid til å rette opp eventuelle feil og slipper høye skuldre når du heller kan nyte vårsola eller legge planer for det nye året.

Alle aksjeselskaper er regnskapspliktige, og hvert år skal skattemelding og næringsoppgave 2 leveres på vegne av bedriften. Med vår sjekkliste under får du vite alt du trenger.

Les også: Gode tips for årsoppgjøret.

Årsoppgjør – hva vil det si?

Når vi snakker om årsoppgjør er det ofte to hovedpunkter vi tenker på:

Regnskapet til foretaket ditt, som vil si å gjøre ferdig årsregnskapet. Årsberetning er en del av årsregnskapet som kun skal leveres hvis du er regnskapspliktig, og i tillegg omsetter for mer enn 70 millioner i året. I tillegg kommer eventuell revisjonsberetning, som vil si at revisor skal beskrive sine oppgaver og plikter.

Skattemeldingen, som handler om rapportering til skattemyndighetene om hva du har tjent, og om du har betalt riktig skatt. Næringsoppgaven sender man sammen med skattemeldingen. Husk at du må sende inn ligningspapirene (fellesbetegnelsen på skattemelding med vedlegg) selv om du ikke har hatt noe drift, eller hvis du holder på å avvikle selskapet.

Hvorfor?

Disse ligningspapirene brukes for å vise myndighetene hva du skal skatte, og årsregnskap er offentlig tilgjengelig og viser hvordan det går med firmaet ditt.

Hva er fristen?

Levere skattemelding og næringsoppgave: 31. mai 2021.

Siden regnskapet hos et aksjeselskap skal godkjennes, må årsregnskapet ferdigstilles i god tid før fristen for utarbeidelse som er 30. juni 2021, seks måneder etter regnskapsårets slutt.

Innsending av årsregnskapet skal skje senest 31. juli 2021.

Hvis virksomheten ikke overholder fristen, vil dere få et gebyr.

Årsregnskapet skal leveres elektronisk gjennom Altinn, og dette gjelder alle regnskapspliktige. 

Unntaket er mindre selskaper og regnskapspliktige som setter opp sine årsregnskaper etter internasjonale regnskapsstandarder, disse skal sende inn regnskapet på e-post til regnskapsregisteret.

Visma eAccountings sjekkliste for årsoppgjør med AS:

1. Sjekk at alle fakturaer og bidrag er lagt til, og alle kjøp og salg er registrert i regnskapet ditt. Kan det være noen du har glemt, eller sortert et annet sted, kanskje du har flere i mail-innboksen? Dersom du har utgifter fra fjoråret du skal betale faktura for året etter, skal de likevel i regnskapet for året de ble kjøpt.

Ved slutten av hver måned gjennom året er det lurt å avstemme bankkonto, som vil si å sammenligne det som har gått inn og ut på firmakontoen med det som står i regnskapet. Gå nå over dette for hele 2020.

2. Sjekk at du har oversikt over alle avtaler mellom aksjonærer (en eier av en eller flere aksjer) og selskapet.

3. Ha en oversikt over eventuelle endringer i eiersammensetningen gjennom året.

4. Periodisere, som vil si å føre inntekter og kostnader i riktig periode. Dersom du gjør en jobb i desember, men sender faktura i januar, skal du likevel føre jobben i regnskapet ditt for desember, slik at det gir et mer riktig bilde av bedriften din. Dette gjelder også utgifter. 

Ved å periodisere sørger man for å skatte riktig for fjoråret, siden alle relevante inntekter og kostnader er med.

Les også: Derfor skal man periodisere, og dette betyr det

5. Avskrive. Når du har avskrivning i regnskapet, skal du legge ved skjema for dette med skattemeldingen. Å avskrive vil si å redusere verdien til en gjenstand du eier, ettersom tiden går. 

Det du kjøper som er verdt mer enn 15 000 kroner og som er forventet å ha en levetid på minst tre år, skal føres i regnskapet som en eiendel og ikke som kostnad. Kostnaden føres fortløpende gjennom året via avskrivningene.

Med AS skal man bruke det som kalles saldoavskrivning i skattemeldingen, som vil si en fast prosentsats satt av myndighetene. Hos Visma eAccounting støttes kun lineære avskrivninger og ikke automatisk saldoskriving, men du kan enkelt regne ut dette selv ved å se på satsene fra ditt regnskapsår

Flere av satsene har Skatteetaten oppdatert for 2021, også med endringer knyttet til koronaviruset.

Skatteetaten forklarer at du må gjøre vurderingen vedrørende om investeringen skal avskrives over tid, eller om du kan fradragsføre investeringen i sin helhet med en gang.

6. Ha oversikt over lønnsopplysninger på daglig leder og styremedlemmer.

7. Balansen i regnskapet – se over og dokumentere at dette stemmer. Stemmer regnskapet med kjøpekontrakt for nye eiendeler? Stemmer regnskapet med årsoppgaven du har fått av banken?

Hvis aksjer har tapt verdi, eller du eier noe som har fått skader, er ikke dette lenger verdt det samme som tidligere. Dette må da nedskrives, og gjøres ofte med revisor. Husk at en verdi aldri kan justeres opp. 

Før fakturaer som tap dersom du har bevis på at du ikke vil få betalt. 

Du kan hente ut avstemmingsinformasjon fra Altinn, som viser hva du har rapportert av lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, skattetrekk og mer. Sjekk at den stemmer med det som står i regnskapet.

Dersom du finner feil, vil det være best å føre et motbilag, også kalt korrigeringsbilag, som vil nullstille det som er ført opp. Deretter fører du nye, riktige bilag. 

8. Gjør alle nødvendige dokumenter klare, eller det vi kaller ligningspapirer. Dette er 1) Næringsoppgave 2 og 2) Skattemelding.

Sammen med disse, skal du med AS også levere skjemaene: 

Avstemming av egenkapital (RF-1052) og Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217).

Det kan være andre tilleggsskjemaer du også må levere. For eksempel Avskriving, hvis du har eiendeler i balansen, skjemaet for bruk av bil eller Lønns- og pensjonskostnader (RF-1022), hvis du selv er ansatt, eller selskapet har flere ansatte. Altinn kan gi mer informasjon om hvilke vedlegg din bedrift skal levere

9. Hvilke regler gjelder?
Ligningspapirene følger skatteloven, mens årsregnskapet følger regnskapsloven. Som oftest vil de to lovverkene være like, men det finnes unntak, som når det gjelder avskrivning. Du må bruke saldoavskrivning i ligningspapirene, men kan bruke lineær avskrivning i årsregnskapet.

Når du lager ligningspapirer og årsregnskap, kan du ende opp med ulike skattebeløp. De forskjellene vil utjevnes over tid fordi totalbeløpet du skatter av er likt, men er bare fordelt ulikt over årene.

Du må bokføre når du har mer skatt i det regnskapsmessige regnskapet enn i det skattemessige. Altså at du skatter mindre i år på grunn av de skattemessige reglene enn det årsregnskapet tilsier. Det kalles skatteforpliktelse.

Skattefordel er når du har mer skatt i det skattemessige regnskapet enn i det regnskapsmessige. Altså at du skatter mer i år enn det årsregnskapet tilsier. Dette er valgfritt å bokføre, men dette kan se bra ut for bedriften din i fremtiden.

Har du tidligere ført et udekket tap på konto 2080 og går med overskudd for dette året, må du veie opp tapet før du fører det resterende beløpet på konto 2050, og eventuelt kan ta utbytte.

10. Gjør opp mellomregningskonti.
Hvis ikke risikerer du at penger du skylder selskapet blir beskattet som utbytte, etter nye regler for aksjonærlån.

Husk! Du trenger ikke å få godkjent årsregnskapet av en revisor så lenge du omsetter for mindre enn 6 millioner, og du har en balansesum på under 23 millioner, samt gjennomsnittlig antall ansatte som utgjør mindre enn 10 årsverk.

Hva er noteopplysninger?

Det er tilleggsinformasjon som redegjør for opphavet til beløpene i de ulike delene av regnskapet, og noe alle selskaper er pliktige å legge til i årsregnskapet.

Noteopplysninger skal gi forståelse av resultatet av regnskapet. Hva som er obligatorisk å legge til for et selskap er avhengig av størrelse på firmaet, men også hvilke opplysninger man selv synes det er viktig å gi mer informasjon om. 

Det er ikke alle selskaper som trenger å legge til opplysninger for alle beløpene i årsregnskapet, men det er noen obligatoriske poster. Du kan se flere eksempler på noteopplysninger her.

Trenger du hjelp med årsoppgjøret? Finn en regnskapsfører du kan samarbeide med.

Som MVA-pliktig, bør du ikke sende inn oppgaver til det offentlige før du er ferdig med å føre regnskap for 2020. Utenom dette kan du begynne å føre på neste regnskapsåret før du avslutter det gamle.

Du må sende årsregnskapet til Regnskapsregisteret i tillegg til skattemeldingen, som du sender til Skatteetaten.

Tips! Hos Visma eAccounting kan du kjøpe Skattemodulen som passer for deg som ønsker et brukervennlig program med automatiske funksjoner, innebygde varsler og automatiske kontroller. Les mer om Skattemodulen her.

Hva skjer etter jeg har sendt?

Når årsregnskapet er saksbehandlet, vil virksomheten få tilbakemelding i innboksen i Altinn, og varsling på e-post eller tekstmelding.

Hvis du har sendt årsregnskapet innen fristen, vil du få to uker til å rette opp eventuelle feil eller mangler uten at dere får gebyr.

Tenk så behagelig å ha dette klart lenge før fristen? Gå over Visma eAccountings sjekkliste og du er snart i rute med årsoppgjøret, samt til å levere skattemelding og næringsoppgave. 

Lykke til med årsoppgjør og det nye året! 

Se også: Video til årsoppgjør i Visma eAccounting

Mest populære