Krav til godkjenning av renholdsbransjen

Regjeringen mener det er spesielle utfordringer knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, HMS – standard og svart arbeid i renholdsbransjen. Derfor iverksetter de en godkjenningsordning som skal bidra til at renholdsvirksomheter drives på lovlig måte. Dette gjelder også for dem som jobber i enkeltpersonforetak uten ansatte. 

Videre mener Regjeringen at bransjen bemerker seg med en uoversiktlig organisering, spesielle arbeidstider og høyt innslag av utenlandsk arbeidskraft.

Den nye forskriften vil stille krav til godkjenning og registrering av alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester. Disse må godkjennes av Arbeidstilsynet. Godkjenningsordningen innebærer at alle arbeidstakere i godkjente renholdsvirksomheter skal bære ID-kort.

For at virksomheten skal godkjennes, må følgende forhold dokumenteres:

  • Oppfyller plikten til å ha godkjent bedriftshelsetjeneste i henhold til arbeidsmiljøloven § 3-3.
  • Oppfyller kravet om vernetjeneste i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 6 og 7.
  • Skriftlige arbeidsavtaler i henhold til arbeidsmiljøloven § 14-5 og § 14-6 for alle grupper av ansatte i virksomheten.
  • Oppfyller vilkårene i til enhver tid gjeldende forskrift om allmenngjøring av tariffavtale for renholdsvirksomheter.
  • Ordning som sikrer arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

Reglende innføres fra 1.september.

Visma Advokater gir en kort oversikt over kravene som stilles til godkjenning.

Les mer om kravene her 

 

0