Gå til hovedsiden

Arbeidsgivere bør forberede seg på elektronisk skattekort

Elektronisk skattekort – eSkattekort – innebærer at arbeidsgiveren etter hvert må hente skattekort elektronisk hos Skatteetaten. Skattekortene skal altså ikke lenger overleveres fra de ansatte. Elektronisk skattekort innføres med virkning fra inntektsåret 2013. Dette året er det en frivillig prøveordning for arbeidsgivere. Ordningen blir obligatorisk for alle arbeidsgivere fra og med 2014. Elektronisk skattekort vil […]

Elektronisk skattekort – eSkattekort – innebærer at arbeidsgiveren etter hvert må hente skattekort elektronisk hos Skatteetaten. Skattekortene skal altså ikke lenger overleveres fra de ansatte.

Elektronisk skattekort innføres med virkning fra inntektsåret 2013. Dette året er det en frivillig prøveordning for arbeidsgivere.

Ordningen blir obligatorisk for alle arbeidsgivere fra og med 2014.

Elektronisk skattekort vil lette hverdagen. Den nye løsningen vil spare mye arbeid for oss, sier Catarina Syversen til Skatte-Info.

Hun jobber i HS Regnskap-Invest AS, et regnskapsbyrå med ca 130 kunder. De største kundene har 150 ansatte, og hun har erfaring med at det er vanskelig å få inn alle skattekortene.

– Ikke engang ledelsen i selskapet skjønner alltid betydningen av at vi har riktige skattekortopplysninger, forteller hun.

Vi får ofte telefoner fra ansatte som har fått feil skattetrekk på grunn av at skattekortet deres er endret, men ikke levert til oss av arbeidsgiveren.

Henter inn skattekort elektronisk på Altinn
I det nye opplegget må arbeidsgiveren hente skattekort elektronisk for alle sine ansatte ved overgangen til nytt inntektsår, og for nyansatte i løpet av året. Det gjør arbeidsgiveren på Altinn.

Når en arbeidstaker får endret trekkprosent eller andre opplysninger på skattekort, mottar arbeidsgiveren varsel direkte fra Altinn om dette.

Arbeidsgiveren har bare lov til å hente skattekort for personer som de skal utbetale trekkpliktige ytelser til. Arbeidstakerne får innsyn i hvem som har bedt om skattekortet deres.

Må ha lønnssystem tilpasset ny løsning
For å hente eSkattekort må arbeidsgiveren ha et lønnssystem som er tilpasset den nye løsningen for elektronisk skattekort.

I lønnssystemet lages en uttrekksfil med fødselsnummer på de ansatte. Filen sendes inn som vedlegg til et skjema i Altinn.

Skattekortdataene kommer deretter i innsenders meldingsboks i Altinn neste dag.

Denne nye løsningen hos Altinn blir tilgjengelig fra desember 2012.

Regnskapsførere kan hente inn for flere arbeidsgivere samtidig
Regnskapsførere vil kunne hente inn skattekort for flere arbeidsgivere i en forsendelse. Det avhenger av at regnskapsførerens lønnssystem er tilrettelagt for det.

Organisasjonsnummeret til arbeidsgiveren må oppgis i filvedlegget.

Det er ikke behov for nye roller i Altinn, men regnskapsføreren må rapportere for sitt eget organisasjonsnummer i Altinn.

Mer info
Mamut- og daTax-brukere finner mer info om elektronisk skattekort i sitt program.

Det vil etter hvert komme mer informasjon om elektronisk skattekort på skatteetaten.no.

Du kan allerede nå sende e-post til eSkattekort@skatteetaten.no med spørsmål.

Av Otto Risanger – www.risanger.no

Mest populære