Gå til hovedsiden

Arbeidsgiveravgift eller ikke når ansatte bruker firmabil på reise

Innimellom kommer det en bindende fohåndsuttalelse (bfu) fra Skattedirektoratet som er interessant for flere enn bare den som har bedt om den.

Nå har direktoratet svart på et spørsmål om plikt til å betale arbeidsgiveravgift når ansatte bruker firmabil (tjenestebil) på reise med overnatting. Dette kan også gjelde deg.

 

Hva gjelder når ansatte bruker firmabil til ulike formål?

Selskapet som stilte spørsmål om dette ønsket å utvide sin bilordning, og spurte derfor om bruk av firmabil ved reise med overnatting medfører plikt til å betale arbeidsgiveravgift i disse tilfellene:

  1. Ansatt bruker firmabil på vei til eller fra overnattingssted hvor dette er nødvendig for å kjøpe seg mat.
  2. Ansatt bruker firmabil på vei til eller fra overnattingssted hvor dette er nødvendig for å trene.
  3. Ansatt bruker firmabil på vei til eller fra overnattingssted hvor dette er nødvendig for å gå på kino eller for annet sosialt formål.
  4. Ansatt har med passasjer som ikke er på tjenestereise, i firmabilen.

Bruk av firmabil medfører ikke plikt til å betale arbeidsgiveravgift

Direktoratet konkluderer med at bruk av firmabilen ikke medfører plikt til å betale arbeidsgiveravgift

  • når arbeidstaker stopper og kjøper mat på vei til eller fra arbeidssted (ikke merreise),
  • og heller ikke når kjøp av mat medfører nødvendig omkjøring (nødvendig merreise).
  • Arbeidsgiveravgift skal heller ikke betales når firmabilen brukes på yrkesreise og hvor det skjer stopp på vei til eller fra arbeidssted for treningsformål, kinobesøk eller tilsvarende aktiviteter (ikke merreise).

Omkjøring med firmabil utløser plikt til å betale arbeidsgiveravgift

NB! Bruk av bilen til slike formål når det innebærer omkjøring (merreise) regnes som privat bruk og arbeidsgiveravgift skal beregnes med grunnlag i standardregelen som følger av skatteloven § 5-13. At passasjer(er) er med i firmabilen utløser ikke plikt til å betale arbeidsgiveravgift.

Finn ut hva som gjelder for bruk av firmabil for dine ansatte

Skattedirektoratet understreker at de bare vurderer bilbruken med hensyn til regler for skatt og arbeidsgiveravgift, og at uttalelsen har bindende virkning bare for innsenderen av spørsmålet.

Du kan derfor ikke ta en kopi av uttalelsen og automatisk gå ut fra at du selv kan bruke den i ditt firma. Det er likevel greit å kunne vise til den hvis du skulle være i omtrent samme situasjon.

Mest populære