Gå til hovedsiden

Midlertidig ansettelse: 5 ting arbeidsgiver må vite

Skal du skal ansette midlertidig? Da er det flere ting du må være klar over. Her får du et innblikk i fem av dem.

Midlertidig ansatte
Midlertidig ansatte

1. Hovedregelen er fast ansettelse

Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes fast. Det vil si at det skal ikke være en fastsatt dato for når arbeidsforholdet skal opphøre, men det løper inntil det blir sagt opp av en av partene i arbeidsforholdet. I flere situasjoner er det allikevel slik at arbeidsgiver kan ha behov for å ansette noen midlertidig. Dette har lovgiver tatt hensyn til, og i arbeidsmiljøloven § 14-9 finnes det derfor noen avgrensede muligheter for å ansette midlertidig.

2. Arbeidsavtalens innhold

Det finnes ingen standard arbeidsavtale og partene har stor frihet til å lage en avtale som passer for det konkrete arbeidsforholdet. I arbeidsmiljøloven § 14-6, finner vi minimumskrav til hva arbeidsavtalen skal inneholde. Merk deg at er arbeidsforholdet midlertidig, så skal arbeidsavtalen inneholde forventet varighet, samt grunnlaget for ansettelsen, jf. § 14-9.

Visste du at vi har et nyhetsbrev? Annenhver uke får 20.000 mennesker Regelnytt i innboksen: Meld deg på her!

3. Rett til sykepenger

Mange arbeidsgivere lurer på om midlertidig ansatte har krav på sykepenger ved sykdomsfravær. Så sant de oppfyller vilkårene for sykepenger i folketrygdloven så er svaret på dette ja. Det vil si at de blant annet må ha vært i arbeid hos arbeidsgiver i minst fire uker umiddelbart før han eller hun ble arbeidsufør, og at de må levere korrekt dokumentasjon på fraværet. Det kreves altså ikke fast ansettelse for å ha krav på sykepenger.

4. Midlertidig ansatte kan bli fast ansatt

Arbeidsgiver kan oppleve at en som i utgangspunktet var ansatt midlertidig brått kan ha rett til å bli fast ansatt. Dette kan være aktuelt i følgende tilfeller:

  • Dersom det er en ulovlig midlertidig ansettelse. Arbeidstaker vil da kunne ha krav på fast ansettelse.
  • Arbeidstaker har vært ansatt sammenhengende som midlertidig ansatt i mer enn fire år etter AML § 14-9 første ledd bokstav a. Arbeidstakeren skal da anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse.
  • Arbeidstaker har vært ansatt sammenhengende som midlertidig ansatt i mer enn tre år etter AML § 14-9 første ledd bokstav b og tidligere f. Arbeidstakeren skal da anses som fast ansatt slik at reglene om oppsigelse av arbeidsforhold kommer til anvendelse.  Det samme gjelder for arbeidstaker som har vært sammenhengende midlertidig ansatt i mer enn tre år etter andre ledd bokstav a, b eller tidligere f i kombinasjon.

5. Husk prøvetid

Arbeidsgiver kan ha behov for å prøve ut om en midlertidig ansatt fungerer i stillingen på lik linje som for faste ansatte. Da er det greit å vite at arbeidsmiljølovens bestemmelser om prøvetid gjelder på vanlig måte for midlertidige ansatte. Man kan altså avtale prøvetid også for denne gruppen med arbeidstakere.

Trenger du en oppfriskning i regelverket?

Se alle guidene våre om lønn og HR her

Mest populære