Gå til hovedsiden

Ansatt slutter og krever lønn for ferie som ikke er avviklet

Hvordan behandler vi lønn for feriedager som ikke er avviklet når en ansatt slutter?

Arbeidsforholdet opphører

Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstaker ha utbetalt alle opptjente feriepenger, jf ferieloven § 11 nr 3. Som hovedregel skal utbetalingen skje siste lønningsdag før fratreden. Dersom deler av feriepengene ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan dette beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Det følger av ferieloven at tariffavtale og bedriftsintern avtale kan åpne for annet utbetalingstidspunkt av opptjente feriepenger.

Utbetaling av feriepenger og trekk i lønn for ferie

Ferie er i utgangspunktet fri uten lønn hvor feriepengene skal erstatte lønnsbortfallet. Derfor stopper ordinær lønn opp den tiden arbeidstaker tar ferie.

Mange arbeidsgivere foretar imidlertid feriepengeroppgjøret i mai&juni for alle månedslønnede ansatte. Det betyr at alle feriepengene utbetales i juni, og at det trekkes lønn for alle feriedagene selv om ferien avvikles på andre tider av året. Når ferien avvikles utbetales lønnen som ble holdt tilbake i mai&juni.

Bli en Regel – LYTTER

Følg gjerne vår RegelPOD for å holde deg oppdatert på nye og aktuelle fagtema innenfor Lønn og personal.
Hør RegelPOD  her: høre podcast

Lønn for ikke avviklet ferie

Det er ikke uvanlig at arbeidstakere ber om å få betalt lønn for feriedager som ikke er avviklet når ansettelsesforholdet avsluttes. Enkelte tror det er snakk om en ekstra betaling for ikke avviklet ferie, men det dreier seg egentlig om at man får igjen det som arbeidsgiver har trukket i lønn i forbindelse med utbetaling av feriepengene i mai&juni.

Problemstillingen «lønn for ikke avviklet ferie» oppstår ikke når det gjelder timelønnede ansatte. De leverer timelister og får lønn for arbeidede timer også i den måned feriepenger utbetales.

Eksempel I – ansatt slutter før ferietrekket i juni.

Ansatt arbeider og får utbetalt månedslønn i januar, februar og mars. Har ikke avviklet noe ferie i år. Slutter, og har siste arbeidsdag 30. mars. Vedkommende har fått lønn for det vedkommende har vært på arbeid, og har ingen lønn til gode for ikke avviklet ferie. Arbeidstaker får utbetalt opptjente feriepenger til gode når han slutter.

Eksempel II – ansatt slutter etter ferietrekket i juni.

Ansatt slutter, og har siste arbeidsdag 31. august. Har arbeidet hele januar, februar, mars, april, mai og juni, avviklet 3 uker ferie i juli og arbeidet hele august. Har fått utbetalt månedslønn i januar – mai og juli – august. I juni ble det utbetalt feriepenger og trukket i lønn for 5 uker ferie. Vedkommende har da i perioden januar – august vært fraværende fra arbeidet på grunn av ferie i 3 uker, men er trukket 5 uker i lønn. Det er da 2 uker vedkommende har vært i arbeid som det ikke er utbetalt lønn for. Lønnen som ble trukket for disse 2 ukene i juni, har ansatt tilgode i sitt sluttoppgjør.

Poenget er da at når ansatte som slutter krever at de skal ha «lønn for ikke avviklet ferie», innebærer dette i relaiteten at de får «lønn for utført arbeid».

Lønnsinnberetning

Da lønnstrekket for feriedager gjøres i mai&juni i forbindelse med feriepengeoppgjøret, skal lønnsbeskrivelsen Trekk i lønn for ferie benyttes. Denne skal ikke benyttes når lønn utbetales når ferien avvikles – da skal dette innberettes på lønnsbeskrivelsen Fastlønn.

Mest populære