Gå til hovedsiden

Amesto: – Payroll Byrå et hestehode foran andre lønnssystemer

Korona har ikke gjort regnskapsbyrået Amesto Accounthouse arbeidsledige. Tvert i mot: De ser at stadig flere bedrifter outsourcer deler av oppgavene sine.

Administrerende direktør Siri Nilsen i Amesto Accounthouse
Amesto Accounthouse-direktør: Siri Nilsen er strålende fornøyd med Payroll Byrå.

Mange har kjent på sårbarheten ved å ha en egen lønnsavdeling med permitteringer, sykdom og komplisert regelverk som endret seg daglig, forklarer administrerende direktør i Amesto Accounthouse, Siri Nilsen.

– Flere og flere forstår at de ikke har kompetanse eller tid til å sitte på lønnsoppgavene – og velger å outsource til et regnskapsbyrå. 

Nå ruter Amesto Accounthouse stadig flere av kundene sine mot det skybaserte lønnssystemet Payroll Byrå. I november 2021 forteller Nilsen at planen er å flytte opp mot 100 kunder før jul. Inn i det nye året vil tallet bare øke og øke.

Hva er Payroll Byrå?

– Payroll Byrå er et steg foran de andre

– Vi er alltid ute etter de beste systemene for våre kunder. Derfor vurderer vi fortløpende de systemene som finnes, hvilke som gir best kundereise og mest kundeverdi. Det handler både om pris og funksjonalitet. Sett opp mot andre skybaserte lønnssystemer, er Payroll Byrå et steg foran de andre, forklarer Åse Moss Hansen.

Åse Moss Hansen i Amesto Accounthouse.
Ansvarlig for lønnsområdet: Åse Moss Hansen i Amesto Accounthouse.

Hansen er ansvarlig for lønnsområdet i Amesto Accounthouse. Hun jobber tett med Visma – nettopp for å sikre best mulig kundeverdi i lønnsløsningene. Ifølge Hansen viser utviklingsplanene til Payroll Byrå at Visma tar innover seg den funksjonaliteten regnskapsbyråene ønsker. 

– Framover kommer for eksempel muligheten for å kjøre lønn på tvers av kunder samtidig. Dette er noe vi ikke har sett tidligere, og vil forenkle lønnskjøringen betraktelig for oss som byrå, forklarer direktøren.

Framover kommer for eksempel muligheten for å kjøre lønn på tvers av kunder samtidig. Dette er noe vi ikke har sett tidligere, og vil forenkle lønnskjøringen betraktelig for oss som byrå

Åse Moss Hansen, ansvarlig for lønnsområdet i Amesto Accounthouse

Et unikt produkt for norske regnskapsbyråer

Øyvind Larsen er administrerende direktør i selskapet som leverer Payroll Byrå. Han har fulgt Amesto Accounthouse lenge, og er nå glad for at de har fått en løsning de har ventet på. 

– Vi har sett at det mangler et produkt for regnskapsbyråer som gjør det mulig å ta kunden inn i fremtiden. Payroll Byrå er unikt, det finnes ingen andre frittstående lønnsløsninger med samme funksjonalitet i markedet i dag.

Øyvind Larsen, adm. direktør i Visma Software
Øyvind Larsen, adm. direktør i Visma Software

Larsen forklarer at det unike med Payroll Byrå er en effektiv produksjonsmotor for alle typer kunder, fra de enkle til de mer avanserte. Videre har løsningen et API som gjør at du kan integrere det med eksterne systemer, i tillegg til at det er ERP-uavhengig, som gjør at du kan bruke det på toppen av ulike ERP-systemer.  

– Vi har nå utviklet et lønnssystem som dekker 90 % av behovene til kundene dine, og det er svært få juridiske hindringer i løsningen. Men det stopper ikke der. Payroll Byrå er et flaggskip for oss – hver dag jobber 120 utviklere med å rulle ut ny byråspesifikk funksjonalitet.    

Larsen legger ikke skjul på at Visma har høye ambisjoner for Payroll Byrå; ambisjonen er å skape en 100 % selvkjørende lønnsmotor gjennom bruk av kunstig intelligens og maskinlæring. 

– På den måten får regnskapsføreren frigjort tid til å være en bedre rådgiver for kundene sine, og utelukkende håndtere avvik i lønnsproduksjonen. Vi tror jo dette er med på å realisere den våte drømmen til alle regnskapsførere, sier en smilende Larsen. 

Payroll Byrå er et flaggskip for oss – hver dag jobber 120 utviklere med å rulle ut ny byråspesifikk funksjonalitet.

Øyvind Larsen, adm. direktør i Visma Software

Hva er Payroll Byrå?

Automatisk flytting av data med flyttefabrikken

Det er ikke bare selve systemet som leverer. Også selve flytteprosessen skal være smidig, forklarer Visma-sjefen: 

– Visma har lagt mye arbeid i å gjøre det enkelt for regnskapsbyråer å flytte kunder over på Payroll Byrå gjennom å etablere flyttefabrikken. Der flytter roboten vår automatisk dataene over til nytt system med et tastetrykk. Vi tror dette kan være triggeren for å ta valget over i skyen for mange regnskapsbyråer. 

Adm. direktør Siri Nilsen i Amesto Accounthouse
Lang erfaring: – Vi har alltid jobbet med å flytte kunder over på nyere og bedre systemer, forteller Siri Nilsen, adm. direktør i Amesto Accounthouse.

Ikke noe problem at Huldt & Lillevik forsvinner

Å flytte kunder til nye løsninger, er ikke noe nytt i 2021 for Amesto Accounthouse. De har jobbet med flytting av kunder lenge. I 2020 fortalte Visma at lønnssystemet Huldt & Lillevik skal fases ut innen 2022. Akkurat dét betyr ikke stort for Amesto – Huldt & Lillevik-kundene flyttet de allerede for mange år siden.

– Vi har alltid jobbet med å flytte kunder over på nyere og bedre systemer. Vår fordel er at vi har gjort denne reisen mange ganger nå, så vi vet hva som skal til for å få god og trygg flytteprosess. Og vi har både kompetanse og kapasitet til å hjelpe flere, forklarer adm.dir Siri Nilsen.

Vi har gjort denne reisen mange ganger nå, så vi vet hva som skal til for å få god og trygg flytteprosess

Siri Nilsen, adm. direktør i Amesto Accounthouse

Regnskapsbyråets styrke ligger, ifølge Nilsen, både at de er blitt veldig gode på timing – på å se når kunden er klar og bør bytte system. I tillegg bruker de en prosesstyrt arbeidsmetodikk med tydelige roller, og som gjør at det blir minimalt med risiko i flytteprosessen. 

Visma-sjefen er enig:

– Å bytte system er ingen enkel beslutning. Vi vet at gode rådgivere på prosess er like viktig som selve systemet. Den rådgivingen er Amesto Accounthouse virkelige gode på. Når vi i tillegg er trygge på at det nye systemet blir bedre enn det kundene har i dag, blir det gull, avslutter Larsen.

Bli kjent med Payroll Byrå

Mest populære