Gå til hovedsiden

Alt som bør digitaliseres skal digitaliseres

I Kristiansand er kommunes digitaliseringsstrategi godt forankret i toppledelsen.

digital filosofi
digital filosofi

I Kristiansand er kommunes digitaliseringsstrategi godt forankret i toppledelsen. Men den har også god støtte hos de ansatte. Og så er den sterkt ønsket av innbyggerne. Alt som bør digitaliseres skal digitaliseres.

Med SvarUt kan kommunen derfor leve opp til forventningene om å gjøre tjenestene mer tilgjengelig for innbyggerne, og levere på den overordnede føringen om at mest mulig av dialogen mellom kommunen og innbyggerne skal foregå elektronisk.

Digital forventning

IKT-rådgiver Venke Åmlid Nyhus forklarer at for dem så er det å tilgjengeliggjøre tjenestene nært knyttet til å levere gode tjenester i seg selv:

– Det er viktig for oss som kommune å tilfredsstille de forventningene som finnes ellers i samfunnet. Det forventes at folk skal kunne nå oss når som helst og hvor som helst. Når innbyggerne opplever at våre tjenester er tilgjengelige for dem gjennom digital dialog, så opplever de også at kommunen yter gode tjenester.

I dag er det ikke et veldig sterkt press for å effektivisere i Kristiansand kommune. Allikevel forholder de seg aktivt til framtiden:

– Vi er jo naturligvis fullt klar over at innen helsesektoren så kommer det til å komme en del flere eldre. Og da må vi finne alternative måter å jobbe på, som gjør at vi kan tilby like gode tjenester til flere brukere, med samme antall ansatte.

– For hvordan skal vi ellers møte den kommende eldrebølgen når vi vet at vi kommer til å mangle tilsvarende fagkompetanse? Da må vi benytte oss av den teknologien som finnes til å kunne yte de tjenestene som vi ønsker å tilby, sier Nyhus.

Profesjonaliserte gevinstanalyser

I likhet med andre kommuner som er gode på digitalisering så er de også i Kristiansand opptatt av de viktige gevinstanalysene. De bruker gjerne eksterne ressurser for å få gjennomført analysene på en god måte.

– Kristiansand har hatt et samarbeid med Universitetet i Agder for å få master-studenter til å gjøre gevinstanalyser for oss. I tillegg har vi akkurat nå også en som tar doktorgrad på gevinstanalyser her i kommunen.

– Det er viktig for oss å dokumentere gevinster ved digitalisering på en god måte, og det er viktig også for politikerne å kunne vise til rapporter som sier at vi faktisk driver effektivt, at det vi setter inn av tiltak faktisk har en effekt, forteller Nyhus.

Digitalisering gir god stemning

Selv om kommunen har flere vedtak om digitalisering så handler det i Kristiansand ikke så mye om å ”effektivisere bort” de ansatte i administrasjonen som det handler om å tilby innbyggerne gode tjenester, spesielt da innbyggertjenester som SvarUt og søknadsskjemaer på nettet.

Nyhus forklarer det slik:

– Kommunens ledelse vil være tydelig på at vi vil ha en moderne og oppdatert digital service på et visst nivå ovenfor våre innbyggere. Dette appellerer til flere grupper blant innbyggerne. Det er jo for eksempel mye lettere å søke barnehageplass på nettet enn å levere søknad på papir.

– Det finnes andre eksempler også som innbyggerne liker godt. Og vår erfaring er at det unektelig gir en god stemning.

Innbyggerne blir mer digitale

I en kommune som er digitalt motivert er det viktig å jobbe aktivt med å få brukerne med seg. For digitaliseringen krever på noen måter også sitt av innbyggerne, ikke bare kommunen selv. Innbyggerne må jo registrere seg, opprette digitale postkasser og lære å bruke skjemaene på nettet og andre ting.

– Det er helt klart en oppadgående trend når det gjelder dette. Det er flere og flere innbyggere som blir flinkere til dette. Og når de yngre i større grad kommer til og blir brukere av kommunens tjenester så ser jeg jo for meg at veldig mye av samhandlingen mellom kommunen og innbyggerne blir tilnærmet heldigital, spår Nyhus.

Hun trekker også fram et annet viktig arbeid i digitaliseringen, nemlig det å legge til rette for samarbeid om anskaffelser. Akkurat der er de spesielt gode på Sørlandet.

– Her nede har vi fått til en god struktur, et godt samarbeidsklima og en veldig god forankringsmodell som gjør at vi har muligheten til å kjøre større og bedre prosjekter. Det gjør at vi sammen stiller sterkere i markedet, og det er nok helt klart bedre for teknologileverandørene også, siden de da trenger å forholde seg til færre kommunale anbud.

– Vi investerer mye tid i forankringsarbeid. Hvis vi har et godt prosjekt som vi mener kan gi gevinster på flere nivåer så sprer vi informasjon om dette ut, og forsøke skape aksept for at dette kan være lurt for flere kommuner enn oss. Dette har vi gjort i noen år nå og kommunene på Sørlandet begynner å se at det er en vinn-vinn-situasjon å ikke stå alene.

”Alt” skal digitaliseres

Når det gjelder de strategiske ambisjonene har Kristiansand kommune en klar og tydelig filosofi, som ingen kan misforstå:

– Selv om det av og til går litt roligere for seg – blant annet når det diskuteres nasjonale standarder og både kommuner og leverandører avventer sentrale myndigheter – så tenker vi i Kristiansand at vi ikke kan stoppe opp. Vi må jo bare fortsette å digitalisere alle de tjenestene vi tilbyr. Og med «alle» mener vi å digitalisere alt der det er mulig og hensiktsmessig, og hvor det vil gi oss en gevinst.

– Men vi må se det an, om det ikke gir en gevinst, så er det ikke noe poeng å digitalisere. Gevinstene kan like gjerne handle om økt kvalitet. Det betyr at vi kan tilby en bedre tjeneste, at vi får bedre dokumentasjon, at de ansatte får en bedre arbeidshverdag eller at vi får mer fornøyde brukere og ansatte.

Økt kvalitet viktigst

Og akkurat dette med kvalitative gevinster er viktig for IKT-rådgiveren å få fram. For det er et viktig budskap at digitalisering ikke er ensbetydende med effektivisering for kostnadsbesparelsene sin del.

– Vi ser at mange ganger så får man større kvalitativ gevinst enn økonomisk gevinst, og at den økonomiske gevinsten faktisk er sekundær, avslutter Venke Åmlid Nyhus, IKT-rådgiver i Kristiansand kommune.

Ønsker du å få noen gode tips om digitalisering og gevinstrealisering?

Last ned digitaliseringsguide

Mest populære