Gå til hovedsiden

Alle satser for bil og framkomstmidler i 2012 og 2013

Opp til en listepris som ny på 275.700 kroner regnes 30 prosent som fordel ved privat bruk av fri bil fra arbeidsgiver (firmabil). Av overstigende listepris regnes 20 prosent som fordel. Det blir ikke regnet med noen privat fordel ved å kjøre firmabil hjem/arbeid. Eldre bil – Når bilen har vært registrert i tre hele kalenderår, […]

Opp til en listepris som ny på 275.700 kroner regnes 30 prosent som fordel ved privat bruk av fri bil fra arbeidsgiver (firmabil). Av overstigende listepris regnes 20 prosent som fordel.

Det blir ikke regnet med noen privat fordel ved å kjøre firmabil hjem/arbeid.

Eldre bil – Når bilen har vært registrert i tre hele kalenderår, beregnes fordelen fra og med det fjerde kalenderåret ut fra 75 prosent av listepris som ny.

Mer enn 40.000 km – For firmabil som årlig brukes til mer enn 40.000 km tjenestekjøring, skal grunnlaget settes til 75 prosent av listeprisen som ny for de tre første årene.

Når denne bilen har vært registrert i tre hele kalenderår, settes grunnlaget fra og med det fjerde året til 75 prosent av dette grunnlaget – det vil si (75×75) 56,25 prosent av listeprisen som ny.

Elbil – For elbil settes grunnlaget til 50 prosent av listeprisen som ny.

Flere firmabiler – Disponerer en skattyter flere firmabiler, og disse faktisk brukes privat, er hovedregelen at skattyteren skal skattlegges for fordel ved privat bruk for alle firmabilene.

Også enslige skal skattlegges for alle firmabiler som de disponerer samtidig. Det samme gjelder også når firmabilisten er den eneste i husholdningen med førerkort.

 

Kilometer-/Utgiftsgodtgjørelse ved bruk av egen bil 2013:
For inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 4,05 per km

Over 10 000 km i kalenderåret: kr 3,40 per km

For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø: kr 0,10 per km i tillegg til satsene over.

  • For kjøring på skogs- og anleggsveier gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen et tillegg på  kr 1,00 per km
  • Når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen et tillegg på kr 0,85 per km
  • Når det i bilen tas med arbeidstakere på oppdrag, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen et tillegg per arbeidstaker på kr 1,00 per km

 

Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne framkomstmidler 2013:
Motorsykkel over 125 ccm: kr 2,90 per km

Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: kr 1,60 per km

Snøscooter og ATV  kr 7,50 per km

Båt med motor fra og med 50 hk: kr 7,30 per km

Båt med motor inntil 50 hk: kr 4,00 per km

El-bil: kr 4,20 per km

Andre framkomstmidler: kr 1,75 per km

 

 

Satser for bil og framkomstmidler 2012

 

Fordel privatkjøring med firmabil 2012:
Opp til en listepris som ny på 270.600 kroner regnes 30 prosent som fordel ved privat bruk av fri bil fra arbeidsgiver (firmabil). Av overstigende listepris regnes 20 prosent som fordel.

Det blir ikke regnet med noen privat fordel ved å kjøre firmabil hjem/arbeid.

Eldre bil – Når bilen har vært registrert i tre hele kalenderår, beregnes fordelen fra og med det fjerde kalenderåret ut fra 75 prosent av listepris som ny.

Mer enn 40.000 km – For firmabil som årlig brukes til mer enn 40.000 km tjenestekjøring, skal grunnlaget settes til 75 prosent av listeprisen som ny for de tre første årene.

Når denne bilen har vært registrert i tre hele kalenderår, settes grunnlaget fra og med det fjerde året til 75 prosent av dette grunnlaget – det vil si (75×75) 56,25 prosent av listeprisen som ny.

Elbil – For elbil settes grunnlaget til 50 prosent av listeprisen som ny.

Flere firmabiler – Disponerer en skattyter flere firmabiler, og disse faktisk brukes privat, er hovedregelen at skattyteren skal skattlegges for fordel ved privat bruk for alle firmabilene.

Også enslige skal skattlegges for alle firmabiler som de disponerer samtidig. Det samme gjelder også når firmabilisten er den eneste i husholdningen med førerkort.

 

Kilometer-/Utgiftsgodtgjørelse ved bruk av egen bil 2012:
For inntil 10 000 km i kalenderåret: kr 3,90 per km

Over 10 000 km i kalenderåret: kr 3,25 per km

For arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø: kr 0,10 per km i tillegg til satsene over.

For kjøring på skogs- og anleggsveier gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen et tillegg på kr 1,00 per km

Når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen et tillegg på kr 0,70 per km

Når det i bilen tas med arbeidstakere på oppdrag, gis det i tillegg til kilometergodtgjørelsen et tillegg per arbeidstaker på kr 1,00 per km

 

Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av andre egne framkomstmidler 2012:
Motorsykkel over 125 ccm: kr 2,90 per km

Moped og motorsykkel opp til og med 125 ccm: kr 1,60 per km

Snøscooter og ATV: kr 7,20 per km

Båt med motor fra og med 50 hk: kr 7,00 per km

Båt med motor inntil 50 hk: kr 4,00 per km

El-bil: kr 4,10 per km

Andre framkomstmidler: kr 1,50 per km

Kilde: Billigste bilhold i småbedriften

 

Mest populære