Gå til hovedsiden

Aktivitetsplikten i barnehageloven

Aktivitetsplikten skal sikre alle barna i barnehagen et trygt og godt psykososialt miljø.

Glad jente i barnehagen
Alle barn skal ha det bra i barnehagen.

Siden barnehagen er en svært viktig del av hverdagen for mange barn er det viktig at barnehagen er et trygt og godt sted å være. Dette er barnehagens ansvar. Barnehagen skal være et sted der de opplever tilhørighet, mestring og trivsel.

1. januar 2021 fikk barnehageloven nye bestemmelser om det psykososiale miljøet i barnehagen. Formålet med lovendringen var å gi barnehagene tydeligere og strengere regler for hvordan de skal sikre at barnehagen har et trygt og godt miljø for alle barna.

De nye reglene har krav om nulltoleranse for krenkelser, og innfører en aktivitetsplikt ved mistanke om at barn ikke har det trygt og godt i barnehagen. Aktivitetsplikten er skjerpet ved mistanke om at noen som jobber i barnehagen krenker barn. Barnehagen skal også forebygge tilfeller hvor barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø ved å arbeide kontinuerlig for å fremme helsen, trivselen, leken og læringen til barna.

Mange barnehager jobber allerede godt for å sikre et trygt og godt psykososialt miljø. Siden de nye reglene er ment å være tydelige og strenge, anbefaler vi at alle ledere og ansatte i barnehagen uansett setter seg godt inn i de nye reglene.

Webinar – Aktivtetsplikt i barnehagen

Seniorrådgiver Lisbeth Storvik Jacobsen og jurist Ingunn Wiig fra Veilederen ser nærmere på hvordan de nye reglene skal forstås.

Webinaret er kostnadsfritt. Plattform: Zoom

Dato: torsdag 25. februar Tid: 10.00 – 10.30 Tema: Aktivtetsplikt i barnehagen.

Meld deg på her

Mest populære