Gå til hovedsiden

Er du klar over at arbeidsgiver må rapportere på likestilling?

Sjansen er stor for at du er en av dem som plikter å rapportere om likestilling og mangfold. Visste du det? Ta det med ro, her vil vi redegjøre hvilke regler som gjelder for hvilke bedrifter.

Samina Ansari i Equality Check
Head of Public and Corporate Relations: Samina Ansari i Equality Check. Foto: Thomas Ekström / Hest Agentur

I 2020 trådte nye endringer i likestillings- og diskrimineringsloven i kraft. Aktivitet- og redegjørelsesplikten betyr at mange bedrifter nå må redegjøre for lønnsforskjeller fordelt etter kjønn i årsberetningen, eller i et annet offentlig dokument annethvert år.

Gjorde du det ikke for 2020? Da plikter du sannsynligvis å gjøre det for 2021.

– Mitt inntrykk, etter å ha snakket med flere arbeidsgivere, er at mange ikke kjenner til den nye redegjørelsesplikten, forteller jurist Monica Bremtun-Olaussen i Visma Software.

– Og det kan jeg godt forstå, fordi det er ikke nødvendigvis så godt kommunisert fra myndighetene. Samtidig er det for bedriftene helt nødvendig å kjenne til, forstå og kunne gjennomføre den nye rapporteringen korrekt, sier hun.

Monica Bremtun-Olaussen i Visma Software
Jurist i Visma Software: Monica Bremtun-Olaussen

Hva betyr de nye bestemmelsene, og hvem gjelder de for?

Lovendringen som kom i 2020 skal tilrettelegge for enda mer likestilling og inkludering i norsk arbeidsliv. Mange norske bedrifter må nå levere en lønnskartlegging fordelt etter kjønn.

Kartleggingen skal blant annet inneholde:

  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn totalt
  • Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn på ulike stillingsnivå
  • Andelen kvinner og menn som jobber deltid

Men hvem skal levere hva? Kravene avhenger av antall ansatte og om du er en offentlig eller privat virksomhet. Her er oversikten for private bedrifter:

Bedrifter med under 20 ansatte

Små bedrifter med opptil 19 ansatte omfattes ikke av redegjørelsesplikten. De har imidlertid en dokumentasjonsplikt. I praksis betyr dette at du må dokumentere (og oppbevare) alt arbeid knyttet til likestilling i bedriften.

Selv om du ikke trenger å dokumentere dette i årsberetningen, skal den like fullt være tilgjengelig på oppfordring for ansatte, tillitsvalgte, Diskrimineringsnemda, Likestillings- og diskrimineringsombudet og forskere.

Bedrifter med mellom 20–50 ansatte

Bedrifter som har mellom 20-50 ansatte har også dokumentasjonsplikt. Forskjellen mellom disse bedriftene og de med under 20 ansatte, er at hvis en av arbeidslivets parter krever det, får de en redegjørelsesplikt på samme måte som bedrifter med mer enn 50 ansatte.

De som kan kreve denne redegjørelsesplikten, er arbeidsgiver, tillitsvalgte eller et flertall av de ansatte.

Bedrifter med over 50 ansatte

Har du over 50 ansatte, plikter du å redegjøre for kjønnslikestilling og hva dere gjør for å oppfylle aktivitetsplikten. Du må altså dokumentere hvordan dere jobber med likestilling, diskriminering og mangfold.

Hvert år må du kartlegge:

  • risiko for diskriminering og hindre for likestilling
  • kjønnsbalanse og lønnsforskjeller for ansatte som jobber frivillig deltid, er i midlertidige stillinger eller er i foreldrepermisjon

Annethvert år må du kartlegge:

  • kjønnsbalanse og lønnsforskjeller på ulike lønnsnivåer
  • kjønnsbalanse og lønnsforskjeller for ansatte som jobber ufrivillig deltid

Les mer hos Bufdir eller i Visma Community

Hvordan skal du rapportere i årsberetningen?

Og hva betyr det for deg? Jo, at uansett hva slags lønnssystem du bruker, så er det manuell rapportering.

– Du må hente ut opplysninger på tvers av systemer og rapporter, slå de sammen og gjøre beregninger i Excel. Det tar selvfølgelig tid, spesielt om du har mange ansatte i varierende stillingsprosenter.

Det forklarer Hanna Eid, produktsjef i Visma Software.

Mange av opplysningene du må melde inn finnes allerede i systemene dine. Men fordi kravet om rapportering er forholdsvis nytt, tar det også tid for systemleverandørene å tilpasse løsningene.

– Her har vi som leverandører av lønnssystemer et stort ansvar! Vårt løfte er alltid at lønn og rapportering skal være enkelt for kundene våre. Derfor samarbeider vi tett med Equality Check for å se hvordan vi kan automatisere arbeidet med denne nye rapporteringen, sier hun.

Visma jobber nå med å finne den beste løsningen for alle som bruker Visma.net Payroll, og oppdaterer kundene fortløpende.

Produktsjef: Hanna Eid i Visma Software
Produktsjef for lønnssystemet Visma.net Payroll: Hanna Eid i Visma Software

– Hvis du kan måle det, kan du forbedre det

Equality Check er kanskje best kjent som «arbeidslivets TripAdvisor». Plattformen lar nåværende og tidligere ansatte legge igjen en anonym vurdering av arbeidsplassen sin. Når minst fem personer har svart, blir svarene (anonymt) offentliggjort.

Det mange kanskje ikke vet, er at Equality Check også er en softwareleverandør til bedrifter, og har utviklet en løsning for å hjelpe selskaper med deres likestillings- og mangfoldsarbeid.

«Hvis du kan måle det, kan du forbedre det! Riktig og relevant data er nøkkelen for rapportering i henhold til loven, men også for at bedrifter skal kunne identifisere hvor skoen trykker mest»

Samina Ansari, Equality Check

Les mer hos: Equality Check

Samina Ansari i Equality Check er strålende fornøyd over at de nå skal rulle ut løsningen til enda flere norske bedrifter.

– Hvis du kan måle det, kan du forbedre det! Riktig og relevant data er nøkkelen for rapportering i henhold til loven, men også for at bedrifter skal kunne identifisere hvor skoen trykker mest, sier Samina Ansari i Equality Check.

Hun forklarer at løsningen deres gjør det enkelt for alle arbeidsplasser i Norge å samle relevant data, analysere og ikke minst implementere forskningsbaserte løsninger.

– Vi er svært begeistret for det gode og tette samarbeidet med Visma. Vi ser frem til  å sammen lette rapporteringsarbeidet for bedriftslederne der ute, og samtidig legge til rette for at de kan oppnå likestillingsmålene sine! Dette er vinn-vinn for alle parter.

Equality Check
Equality Check: Hele selskapet på plass foran fotografen sommeren 2021. Foto: Thomas Ekström / Hest Agentur

Mest populære