Fra 2017 får du tvangsmulkt ved for sen levering av aksjonærregisteroppgaven

Sørg for tidlig levering av aksjonærregisteroppgaven

Fra 2017 får du tvangsmulkt ved for sen levering av aksjonærregisteroppgaven.

Aksjonærregisteroppgaven må leveres i god tid før 31. januar. Nye regler fra 2017 gir store gebyrer ved for sen rapportering.

Aksjeselskaper har plikt til å levere aksjonærregisteroppgave

Alle aksjeselskaper er forpliktet til å levere aksjonærregisteroppgave minst en gang i året, og senest innen utgangen av januar.
Dersom oppgaven ikke er levert, har den eneste konsekvensen så langt vært at aksjonærene ikke har fått tilsendt aksjeoppgaven og at aksjeopplysningene ikke kommer med på aksjonærens forhåndsutfylte selvangivelse.
Ettersom dette ikke har noen direkte konsekvenser for selskapet, er det mange som har slurvet med leveringen av oppgaven.

Nytt fra 2017 – Tvangsmulkt ved sen levering

I forbindelse med innføringen av den nye skatteforvaltningsloven, som trer i kraft 1. januar 2017, er skattemyndighetene gitt et nytt grunnlag for å ilegge tvangsmulkt.

Det er derfor bestemt at det nå skal ilegges daglig løpende tvangsmulkt dersom aksjonærregisteroppgaven leveres for sent.

Tvangsmulkten ilegges med 2 ganger rettsgebyret per dag oppgaven er forsinket, og maksimalt 50 ganger rettsgebyret. Dette betyr at mulkten utgjør kr 2 098 per dag, og at samlet tvangsmulkt vil bli kr 52 450 dersom oppgaven er forsinket med 25 dager eller mer.

Haster – Rydd opp fra tidligere år

Det er viktig å merke seg at aksjonærregisteroppgaven for 2015 og tidligere år må ha vært godkjent før aksjonærregisteroppgaven for 2016 kan leveres. For de som ikke har oppfylt plikten til å levere aksjonærregisteroppgaven for tidligere år, er det derfor viktig at de raskt tar tak i dette.

Man må regne med at det tar noe tid fra tidligere oppgaver leveres til de blir godkjent. Dersom 2015-oppgaven leveres tett opp mot 31. januar 2017 som er fristen for 2016-oppgaven, er det stor risiko for at det blir ilagt tvangsmulkt for sen levering av 2016-oppgaven.

Nærmere om aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven inneholder informasjon om alle hendelser og transaksjoner knyttet til aksjene i et selskap, og skal leveres av norske aksje- og allmennaksjeselskaper, samt sparebanker med egenkapitalbevis.

Opplysningene i aksjonærregisteroppgavene danner grunnlag for Skatteetatens skjema om Aksjer og egenkapitalbevis som sendes til alle aksjonærer. Aksjonærregisteroppgavene bidrar til at opplysninger om skattepliktige beløp fremkommer på aksjonærenes forhåndsutfylte selvangivelser og hjelper aksjonærene med å levere riktige opplysninger i sine selvangivelser. Fra og med 2016 har det vært mulig å levere aksjonærregisteroppgaven løpende gjennom hele inntektsåret, men den endelige fristen for levering er uansett 31. januar.

Manglende innlevering eller ikke godkjente aksjonærregisteroppgaver får konsekvenser for selskapenes aksjonærer ved at Skatteetaten ikke får med opplysningene på oppgaven over Aksjer og egenkapitalbevis samt at opplysninger om skattepliktig inntekt og formue ikke fremkommer ikke på aksjonærenes forhåndsutfylte selvangivelser.

Boligaksjeselskaper skal ikke levere aksjonærregisteroppgave. I tillegg er selskaper fritatt for å levere aksjonærregisteroppgaver når Verdipapirsentralen innrapporterer opplysningene på vegne av selskapene. Skattefrie institusjoner skal bare levere aksjonærregisteroppgave dersom institusjonen har hatt skattepliktig inntekt.

 

Det er viktig å holde seg oppdatert over de ulike lover og regler som gjelder for drift av et virksomhet. Under Regelverk på bloggen vår finner du de nyeste innlegg som er relevante for små bedrifter.

 

Av Advokat Alf Bakke-Løyning – Skatt – Visma Advokater

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Kontakt Magnus: