Skip to main content

Aksjonærregisteroppgaven: Startskuddet på et nytt år

I denne bloggserien beskriver rådgiver Anders Tetlie alle faser i årsoppgjøret – alt fra hva du må huske på, hindre og irritasjoner du møter på og hvordan du kan effektivisere dette til neste år. I denne artikkelen tar han for seg temaet: Avstemming periode + år

Rådgiver: Anders Tetlie
Rådgiver: Anders Tetlie

Som ved alle årskifter står aksjonærregisteroppgaven for tur og markerer starten på en ny årsoppgjørssesong. Så da er det bare å få avstemt den siste mva-terminen før du kan sette alle kluter til for å komme i mål med innsendingene før sommerferien. Stressende?

Aksjonærregisteroppgaven – et tøft fjell å bestige

Regnskapsføreren er ekstremt god til å takle arbeidspresset denne arbeidsstrukturen legger opp til. Men ville du egentlig hatt en slik hektisk arbeidshverdag dersom det fantes en løsning for å fordele arbeidet jevnere utover året? Det er en gledelig nyhet at du nå kan jobbe smidigere og gjøre arbeidet spredt utover året i større grad, takket være teknologi. 

Det er en gledelig nyhet at du nå kan jobbe smidigere og gjøre arbeidet spredt utover året i større grad, takket være teknologi. 

Under kommer jeg med litt praktisk info og noen tips til hvordan ditt byrå kan endre rutiner og være ajour i god tid før fristen. Samtidig vil du få en smidigere hverdag og ikke minst unngå mulkt og bøter for sen eller feil innlevering.

Først litt praktisk info om aksjonærregisteroppgaven

Aksjonærregisteroppgaven er for mange norske selskaper lite innholdsrik med få eller ingen endringer. Spesielt for 2021 er antallet utbytter også redusert grunnet tøffere tider for mange næringsdrivende i året som har gått. Oppgaven kan således sendes inn rask og effektivt allerede i god tid før fristen er ute. Men unntakene finnes og, for noen selskaper, er denne oppgaven et sammensurium av hendelser og en test for regnskapsføreren. 

Fristen for innlevering av oppgaven er 31.Januar og mangel på innsending vil kunne føre til dagsbøter og fort bli stor. Mulkten utgjør 1 rettsgebyr per dag, hvor satsen fra 2020 er kr 1 179. Samlet tvangsmulkt kan bli maksimalt kr 58 950, tilsvarende 50 rettsgebyr. 

Aksjonærregisteroppgavens formål er å gi skatteetaten et grunnlag for å produsere aksjeoppgaven, som igjen skal brukes av aksjonærene i sine personlige skattemeldinger. Feil i aksjonæroppgaven vil altså kunne føre til feil beskatning av aksjonærene og må derfor være korrekt utfylt av regnskapsfører. Det må også nevnes at oppgaven også må sendes inn selv om selskapet er avviklet i 2020.

Spre arbeidsmengden og få et lykkeligere liv

Jeg kan dessverre ikke love deg et lykkeligere liv, men jeg mener rådene mine vil bidra til at du får en mindre stressende hverdag, i hvert fall gjennom årsoppgjørssesongen.

Det handler om å gjøre årsoppgjørsarbeidet mest mulig effektivt. Dette gjelder ikke bare arbeidet med aksjonærregisteroppgaven, men også skattemelding og offentlig regnskap når den tid kommer. Da gjelder det å effektivisere enhver prosess og sørge for at arbeid ikke hoper seg opp. En stor hjelp vil da være å lene seg på teknologi og med et godt system vil du kunne spre arbeidsmengden i større grad.

Jeg kan dessverre ikke love deg et lykkeligere liv, men jeg mener rådene mine vil bidra til at du får en mindre stressende hverdag, i hvert fall gjennom årsoppgjørssesongen.

En god regnskapsfører er i løpende dialog med kundene sine. Han/hun fanger opp hendelsene løpende og kan, med systemet, opprette hendelsene i aksjeregisteret når de oppstår, og ikke bare i januar, som er tradisjonen. 

Mulighetene med et godt årsoppgjørssystem

Vanligvis er aksjonærregisteroppgaven også årets første møte med årsoppgjørsystemet som du trolig ikke har rørt siden sommeren da siste innsending for fjorårets årsoppgjør. Kanskje du må innhente ny lisensnøkkel og gjøre klart systemet til et nytt år? Mange av disse hindringene kan fjernes med nye skybaserte årsoppgjørssystemer. Hvorfor ikke utforske mulighetene for dette – slik at du som regnskapsfører kan leve mer normalt i disse tidene og samtidig levere bedre tjenester for kundene dine?

Lær mer om fordelene med et skybasert årsoppgjørsystem
Med vårt nye skybaserte system, Visma Periode & År, er opphopning av arbeid historie. Systemet er oppdatert og med en avstemmingsmodul jobber du løpende i systemet gjennom året, noe som forenkler hverdagen og reduserer antall system du trenger i regnskapsbyrået. 

Les mer om vårt årsoppgjørsystem her, eller se en rask intro av systemet.

Jeg vil se video

Most popular