Aksesspunkt – Hva er et aksesspunkt?

For at efakturaer og andre forretningsdokumenter enkelt skal kunne sendes og mottas på kryss og tvers av bedrifter, institusjoner og personer, har vi i Europa etablert en digital infrastruktur for elektronisk handel. Dette nettverket har navnet PEPPOL (Pan European Public Procurement Online), og sikrer at du enkelt kan sende og motta efaktura til og fra dine kunder og leverandører.

Ditt elektroniske postkontor

For å bli del av PEPPOL-nettverket, må din bedrift gå via et «aksesspunkt». Det er et slags elektronisk postkontor som sender og mottar efakturaer på dine vegne. En efaktura sendes inn i PEPPOL-nettverket via avsenders aksesspunkt, og finner selv veien til mottakers aksesspunkt, som plasserer fakturaen inn i mottakers økonomisystem. Dermed kan både avsender og mottaker nyte godt av alle fordelene som følger med elektronisk faktura:

  • Mindre administrasjon: Ved bruk av efaktura sendes og mottas fakturaen direkte i økonomisystemet. Dermed automatiserer du store deler av fakturahåndteringen.
  • Reduserte kostnader: Med en helelektronisk løsning er det ikke lenger behov for utskrift, pakking og forsendelse – eller mottak, utpakking og punching. 
  • Raskere innbetaling: Erfaringen viser at kunder som mottar efaktura er mer presise betalere. Avsender slipper å bruke tid og krefter på purringer, mens mottaker kan være sikrere på at regningene blir betalt som de skal.
  • Full kontroll: Ved elektronisk fakturering blir alle fakturadata lest inn 100 % korrekt, og med en god fakturaløsning blir alle fakturaer arkivert i systemet.

Aksesspunkt og fakturaløsningAksesspunkt og efaktura

Visma.net AutoInvoice er vår løsning for elektronisk fakturering og fakturamottak. Det er også det aksesspunktet som i dag har det høyeste antallet månedlige transaksjoner i Norge. Visma.net AutoInvoice støtter epostfaktura og papirfaktura i tillegg til efaktura, slik at du får dekket alle bedriftens fakturabehov i én og samme løsning.

Når din bedrift er knyttet til Visma.net AutoInvoice, kan du samtidig melde bedriften din inn i ELMA – Norges nasjonale elektroniske mottakeradresseregister. Alle bedrifter som er listet i ELMA kan du automatisk fakturere elektronisk, uten å måtte inngå avtale om det på forhånd. ELMA er også knyttet opp mot tilsvarende europeiske registre, slik at du også er knyttet til bedrifter i Europa.

I Visma.net AutoInvoice blir efakturaene automatisk produsert og sendt i standardformatet EHF

Lær mer om aksesspunkt og efaktura i vår gratis guide!

Se også hvordan Visma.net AutoInvoice kan effektivisere fakturahåndteringen i din bedrift eller få full oversikt over Vismas fakturatjenester

About

Henrik Holte jobbet med tekst, video og animasjon på digitale flater i Visma Software.
Connect with Henrik: