Gå til hovedsiden

Advarsel: Skjema-utskrifter fra Altinn kan bli L-A-N-G-E

Er du blant dem som – i tillegg til å levere næringsoppgave og andre årsoppgaver elektronisk på Altinn – ønsker eller trenger å ha pdf- eller papirutskrifter av skjemaene også? Vær forberedt på at den samlede skjemautskriften for 2012 både til papir og pdf fra Altinn kan øke radikalt sammenlignet med utskriften for 2011.

Dette skyldes endringer som Skattedirektoratet nå gjennomfører. Svært mange av skjemaene på nettet – og altså Altinn – blir nå lagt opp slik at det blir «nettsidelike utskrifter» i stedet for «papirlike utskrifter».

Et skjema på totalt fire A4-sider gir nå eksempelvis en utskrift på 25 sider – altså mer enn en seksdobling

Trøsten for mange bedrifter, regnskapsførere og revisorer er at utskrifter fra årsoppgjørsprogram stort sett ikke blir endret i forhold til tidligere, men fortsatt kommer som «papirlike utskrifter», slik man er vant til fra tidligere år.

«Hent utskrift fra årsoppgjørsprogrammer»
Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) skriver på sitt nettsted:

– Etter hva vi kjenner til fortsetter årsoppgjørssystemleverandørene å levere utskrifter tilpasset papirskjemaene.

NARF gir dette rådet til alle landets regnskapsførere:

– Ved oversendelse av pdf- eller papirutgave til kundene, vil vi derfor anbefale sterkt å sende utskrift hentet herfra og ikke fra Altinn.

«Spar kundene for å hente utskrifter fra Altinn»
NARF anbefaler også at regnskapsbyråer som eventuelt har avtalt med kunder at disse skal hente ut egen utskrift fra Altinn, «bør vurdere om denne rutinen skal endres».

Regnskapsførere som fyller ut kundenes ligning i Altinn
Endel regnskapsførere har ikke eget årsoppgjørssystem, men fyller ut kundenes ligningsskjemaer direkte i Altinn-portalen.

– Disse regnskapsførerne, bør så snart som mulig gå inn og skaffe seg en oversikt over om de synes utskriftene fra Altinn er presentable overfor kundene, skriver NARF.

Og regnskapsførernes landsomfattende organisasjon kommer med et krystallklart råd til de aktuelle regnskapsførerne:

– Vi tror det er fornuftig å vurdere sterkt å investere i årsoppgjørssystem, skriver NARF.

Fire papirlike skjemaer
Da NARF, Revisorforeningen og Økonomiforbundet oppdaget omleggingene av utskrifter som Skattedirektoratet la opp til, tok de straks kontakt med direktoratet.

Det ga resultater, i og med at det likevel blir papirlike utskrifter i Altinn også av Næringsoppgave 2 og Selvangivelse for aksjeselskaper mv. Totalt betyr dette at disse skjemaene kommer i papirlik utskrift:

– Næringsoppgave 1

– Næringsoppgave 2

– Selvangivelse for næringsdrivende mv

– Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister

Men det er viktig å merke seg at det ikke gjøres tilsvarende endringer for andre skjemaer. De vil komme i nettsidelike utskrifter. Det innebærer at samlet skjemautskrift til papir og pdf fortsatt altså vil øke sterkt

Bakgrunnen for endringene
NARF sier at årsaken til den dramatiske økningen er at Skattedirektoratet i forbindelse med overgangen til Altinn II ikke har vært villige til å ta kostnaden med å tilpasse utskriftene til de gamle papirskjemaene.

I stedet får du nå et sideskift i utskriften pr nettsideskift. Dette betyr at selv om nettsiden kun inneholder ett spørsmål, får du én A4-side utskrift for dette ene spørsmålet alene.

NARF har foreløpig ikke oversikt over antall sider eksempelvis RF-1217 Spesifikasjon av forskjeller, RF-1219 Gevinst- og tapskonto og RF-1084 Avskrivningsskjema vil bestå av, men sier at du må være forberedt på at utskriftene for en relativt alminnelig selvangivelse med vedlegg fort kan komme opp i 70-80 sider.

Selvangivelsen
Når det gjelder selvangivelsen, er denne allerede en nettsidetilpasset utskrift, ifølge NARF. Fordelen med den er likevel at all informasjon kommer fortløpende (komprimert), uten kunstige sideskift grunnet nettsideskiftene.

Konsekvensene av nettsidelike utskrifter
Nettsidelike utskrifter innebærer altså at utskriftene tilpasses skjermbildene. Dette gjør at mange, både regnskapsførere og kunder, må forventes å bli til dels svært misfornøyd med hvor omfattende utskriftene er og hvor vanskelig det er å orientere seg i disse, skriver NARF.

Regnskapsførerorganisasjonen ser ikke bort fra at utskriftene blir så uoversiktlige at endringen utgjør et rettssikkerhetsproblem. Det å orientere seg om selvangivelsens innhold blir åpenbart ikke enklere.

Kvalitetskontroll over til årsoppgjørssystemet
Det andre forholdet som en del vil oppleve, er når det gjennomføres kvalitetskontroll av selvangivelsens innhold med hjelp av utskriften i Altinn. Mange har valgt å foreta slik kontroll av eget arbeid her, slik at eventuelle konverteringsfeil fra årsoppgjørssystem til Altinn fanges opp.

NARF: – Denne rutinen bør nå vurderes lagt om, slik at kontrollen i stedet gjennomføres i årsoppgjørssystemet.

Hva har organisasjonene gjort?
NARF har sammen med Revisorforeningen og andre organisasjoner fått orienteringer fra Skattedirektoratet om planene:

– I de møter vi har hatt har vi protestert sterkt mot endringen, og hver gang fått til svar at direktoratet vil foreta en fornyet vurdering basert på opplysningene de har fått. Dessverre har vi ikke nådd frem denne gangen.

– Vi har for øvrig primært bedt om at utskriftene blir lik papirutskriftene, og sekundært at nettsidelike utskrifter komprimeres uten unødvendige tomme felter. Ingen av delene ble altså prioritert, skriver NARF på sin nettside her og her

 

Mest populære