Om Visma-bloggen

Om Visma-bloggen

Ideen bak denne bloggen er å gi inspirasjon, dele, diskutere og fremme temaer relatert til å jobbe smart, fjerne manuelle rutiner, automatisere arbeidsprosesser, kutte kostnader og øke inntjeningen i norske bedrifter. Vi deler vår kunnskap og gir deg gode råd.

Blant Visma sine ansatte finnes det enorm kompetanse om teknologi, regnskap, skatt, lønn, innkjøp og HR.