Om bloggen

Om bloggen

Ideen bak denne bloggsiden er å gi inspirasjon, dele, diskutere og fremme temaer relatert til å jobbe smart, fjerne manuelle rutiner, automatisere arbeidsprosesser, kutte kostnader og øke inntjeningen i norske bedrifter.