Gå til hovedsiden

Forberedelser til a-ordningen med lønnssystem

A-ordningen innføres fra 1. januar 2015. Slik forbereder du deg til a-ordningen med lønnssystem.

a-ordning med lønnssystem
a-ordning med lønnssystem

A-ordningen skal gjøre det enklere å rapportere til myndighetene, men overgangen kan oppleves som krevende. Det er en del å sette seg inn i, og hvis du ikke allerede er i gang, anbefaler vi at du begynner nå.

Alle tjenester med inkluderte lønnssystemer fra Visma Mamut er tilpasset a-ordningen.

Du må likevel regne med at det blir litt «knirk» i starten, og hvis du har ekstern regnskapsfører, bør du ta en prat med ham/henne om fordeling av oppgaver, slik at det ikke blir dobbelt opp med arbeid.

NB! Skattemyndighetens veiledning for deg som bruker lønns- og personalsystem er på – hold deg fast – 159 sider.

Denne veiledningen finner du her.

Nedenfor finner du kortversjonen av forberedelsene til den nye a-ordningen.

Rydd i ansattregisteret

• Sett sluttdato på arbeidsforhold som er avsluttet.
• Pass på at ikke innleide konsulenter og andre som urettmessig står i ansattregisteret fjernes

Sjekk at du har oppdaterte opplysninger

Du må sørge for at alle aktive arbeidsforhold er registrert på riktig måte, enten det er snakk om fast ansettelse, yrkeskoder, turnusordninger eller andre måter. Blant de andre opplysningene som må være oppdatert:
• Start- og sluttdato for arbeidsforhold
• Stillings- eller permisjonsprosent
• Fødselsnummer og annen informasjon om den ansatte
• Siste dato for lønnsendring.

Bruk riktig nummer

A-meldingen, som er en sentral del av a-ordningen, krever at organisasjonsstrukturen i lønnssystemet er i samsvar med Enhetsregisteret. Dette betyr at alle dine ansatte må være knyttet til riktig virksomhetsnummer i lønnssystemet.

Forbered rutinene

Det er et grunnleggende prinsipp for a-meldingen at alle opplysninger skal rapporteres innen den 5. i måneden etter den måneden de tilhører. Dette gjelder blant annet nyansettelser, stillingsendringer, sluttdatoer, lønn og ytelser.

NB! Husk at det er utbetalingsdato som gjelder når det er snakk om lønn.

Slutt på kodene fra lønns- og trekkoppgaven

De velkjente kodene fra lønns- og trekkoppgaven forsvinner. I stedet kommer beskrivelser inn. Du må gå gjennom dagens lønnsarter og knytte dem opp mot de nye beskrivelsene.

I denne veiledningen fra Altinn finner du mer om koder og beskrivelser.

Fakta om a-meldingen

Fem skjema forsvinner og erstattes av a-meldingen fra 1. januar 2015:
1. Lønns- og trekkoppgave
2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver
3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
4. Oppgave til lønnsstatistikk
5. Melding til Aa-registeret

 

Flere innlegg om a-melding og din Visma Mamut-løsning finnes på vår kunde Community.

Mest populære