Gå til hovedsiden

A-ordningen når du er arbeidsgiver uten lønnssystem

Dette må du forberede deg før a-ordningen innføres fra 1. januar 2015 hvis du er arbeidsgiver uten lønnssystem.

A-ordningen uten lønnssystem
A-melding arbeidsgiver uten lønnssystem

Alle som betaler ut lønn, pensjon og andre ytelser må fra 1. januar 2015 rapportere til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå via den nye a-meldingen.

Hvis du er blant disse og ikke allerede har begynt planleggingen, får du hjelp til å komme i gang her.

Alternativer for innsending

1. Hvis du har bare noen få arbeidsforhold, kan du registrere a-meldingen direkte i Altinn. Skatteetaten anbefaler ikke denne ordningen hvis du har flere enn åtte arbeidsforhold å rapportere hver måned.

2. Din regnskapsfører kan sende inn for deg. NB! Husk å delegere riktig tilgang og rolle i Altinn.

3. Du bør vurdere å skaffe deg et lønnssystem hvis du har mange arbeidsforhold å rapportere og ikke har ekstern regnskapsfører.

NB! Alle tjenester med inkluderte lønnssystemer fra Visma Mamut er tilpasset a-ordningen.

Merk deg at den som skal levere a-meldingen må ha rollen som utfyller/innsender (UTINN).

Se hvordan du oppretter roller og tilganger.

Skatteetaten har laget en egen «bruksanvisning» for deg som har færre enn 10 ansatte.

Slik lykkes du med overgangen

Her er noen av Skatteetatens egne tips til hvordan du lykkes med overgangen til a-ordningen:

• Vær forberedt på ekstrajobb når du leverer inn den første a-meldingen.
• Få på plass de interne rutinene.
• Knytt de gamle lønnskodene opp mot nye beskrivelser.
• Sjekk enda en gang at alle opplysninger om ansatte er korrekte.

Fakta om a-meldingen

Fem skjema forsvinner og erstattes av a-meldingen fra 1. januar 2015:
1. Lønns- og trekkoppgave
2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver
3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
4. Oppgave til lønnsstatistikk.
5. Melding til Aa-registeret

For mer informasjon om hvordan a-ordningen håndteres med en lønnssystem fra Visma Mamut, kan du sjekke denne samlesiden med mye nyttig informasjon på vår kunde Community.

Mest populære