A-ordningen når du er arbeidsgiver uten lønnssystem

Dette må du forberede deg før a-ordningen innføres fra 1. januar 2015 hvis du er arbeidsgiver uten lønnssystem.

A-ordningen uten lønnssystem

Alle som betaler ut lønn, pensjon og andre ytelser må fra 1. januar 2015 rapportere til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå via den nye a-meldingen.

Hvis du er blant disse og ikke allerede har begynt planleggingen, får du hjelp til å komme i gang her.

 

Alternativer for innsending

1. Hvis du har bare noen få arbeidsforhold, kan du registrere a-meldingen direkte i Altinn. Skatteetaten anbefaler ikke denne ordningen hvis du har flere enn åtte arbeidsforhold å rapportere hver måned.

2. Din regnskapsfører kan sende inn for deg. NB! Husk å delegere riktig tilgang og rolle i Altinn.

3. Du bør vurdere å skaffe deg et lønnssystem hvis du har mange arbeidsforhold å rapportere og ikke har ekstern regnskapsfører.

NB! Alle tjenester med inkluderte lønnssystemer fra Visma Mamut er tilpasset a-ordningen.

Merk deg at den som skal levere a-meldingen må ha rollen som utfyller/innsender (UTINN).

Se hvordan du oppretter roller og tilganger.

Skatteetaten har laget en egen «bruksanvisning» for deg som har færre enn 10 ansatte.

Mange er usikre på hva a-ordningen fører med seg av oppgaver for den enkelte. På Altinn finner du en selvtest, som gir deg svar på hva du og din virksomhet må gjøre i forbindelse med a-ordningen.

 

Slik lykkes du med overgangen

Her er noen av Skatteetatens egne tips til hvordan du lykkes med overgangen til a-ordningen:

• Vær forberedt på ekstrajobb når du leverer inn den første a-meldingen.
• Få på plass de interne rutinene.
• Knytt de gamle lønnskodene opp mot nye beskrivelser.
• Sjekk enda en gang at alle opplysninger om ansatte er korrekte.

 

Fakta om a-meldingen

Fem skjema forsvinner og erstattes av a-meldingen fra 1. januar 2015:
1. Lønns- og trekkoppgave
2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver
3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
4. Oppgave til lønnsstatistikk.
5. Melding til Aa-registeret

 

For mer informasjon om hvordan a-ordningen håndteres med en lønnssystem fra Visma Mamut, kan du sjekke denne samlesiden med mye nyttig informasjon på vår kunde Community.

Most popular

 • Planlegge arbeid og turnus

  Høytidsturnus – hvordan er reglene?

  Nå er det igjen på tide å tenke på helligdagsturnus. Høytider betyr normalt mye for de ansatte, og det er viktig med en lovlig turnus de fleste er fornøyd med.

 • Timelønn for undervisning

  Lærervikar og timelønn for undervisning

  Mange tar oppdrag som lærervikar i grunnskolen. Lærervikaren stiller ofte opp for å ta vikartimer på kort varsel, og skal lønnes med timelønn for undervisning.

 • Halvt skattetrekk ikke halv skatt

  Halv skatt før jul

  Halvert skattetrekk i desember betyr ikke at halve desemberlønnen er skattefri!