A-meldingen erstatter fem skjemaer

Forskuddsfakturering

Fra 2015 forsvinner fem av dagens skjemaer til Skatteetaten, Nav og Statistisk sentralbyrå. Her får du en oversikt over hva dette handler om.

Skjemaer som erstattes av A-meldingen

De fem skjemaene som forsvinner og erstattes av a-meldingen er:
1. Lønns- og trekkoppgave (RF-1015 (RF-1049 og RF-1062))
2. Årsoppgave for arbeidsgiveravgift/følgeskriv til lønns- og trekkoppgaver (RF-1025)
3. Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (RF-1037)
4. Oppgave til lønnsstatistikk (RA-0500)
5. Melding til Aa-registeret

a-melding

A-meldingen erstatter fem skjemaer

A-meldingen fører til endring i rutiner

Dette betyr at arbeidsgiverne må endre sine interne rutiner for å hente og sende inn månedlige pliktige opplysninger.

A-meldingen skal inneholde statusen for alle arbeidsforhold, også om du har en arbeidstaker som har flere arbeidsforhold hos din bedrift. Fra 2015 gjelder dette også alle slags permisjoner over 14 dager, skriver Skatteetaten i Skatteinfo.

NB! I 2014 gjennomfører Skatteetaten en prøvedrift av ordningen, der rundt 100 virksomheter er med. Målet er at det skal være en godt testet ordning som innføres fra 1. januar 2015.

 

Dato for lønnsutbetaling avgjør rapportering

Når det gjelder lønn og ytelser i en enkelt måned, skal alt som er utbetalt rapporteres innen den 5. i måneden etter. Det er altså datoen for lønnsutbetalingen som avgjør. Dette gjelder også hvis bedriften betaler lønn på etterskudd. Skatteetaten viser til dette eksemplet:
◾Den ansatte arbeider timer og opptjener timelønn i april. Timelistene leveres 1. mai.
◾Arbeidsgiver utbetaler lønnen 10. mai.
◾Frist for rapportering i a-meldingen er 5. juni.

NB! Innenfor fristen kan du som arbeidsgiver selv velge når du vil rapportere. Har du lønnskjøring annenhver uke, kan du gjerne sende a-melding for hver lønnskjøring.

Skatteetaten oppfordrer arbeidsgivere og regnskapsførere å sette seg inn i hvilke endringer som kommer, blant annet med tanke på arbeidsfordelingen dem imellom.

Her finner du mer informasjon om a-meldingen.

Når ansatte starter og slutter

Inn- og utmeldinger til Aa-registeret skal fra 1. januar 2015 meldes inn etter reglene i a-opplysningsloven. Eksempel: Hvis du ansetter en arbeidstaker 20. mars, skal dette meldes inn på A-meldingen som sendes inn senest 5. april.

0