Mer feriepenger og lengre ferie ved 60-års alder

60 år? Gled deg over mer feriepenger og lengre ferie

Fra det året du fyller 60 år har du som arbeidstaker rett på både én ekstra ukes ferie og tilsvarende økte feriepenger.

Mer feriepenger og lengre ferie når du fyller 60 år

 

A) En ekstra ferieuke

Ferieloven
Ferieloven gjelder alle arbeidsforhold, uansett varighet og omfang. Også bijobber og småjobber til noen hundrelapper gir som utgangspunkt rett til feriepenger. Feriepengeretten er knyttet til at du er arbeidstaker – det at du utfører arbeid i en annens tjeneste.

Loven sier at arbeidstakere skal ha 25 virkedagers ferie hvert år. Hvis du fyller 60 år i ferieåret har du imidlertid krav på ytterligere seks virkedagers ferie, altså 31 virkedagers ferie hvert år.

 

Virkedager

Ferieloven teller antall «virkedager» og ikke antall «arbeidsdager». Derfor er det viktig at du skiller mellom de to begrepene. Virkedager er alle dager som ikke er søndager eller lovbestemte helge- eller høytidsdager. Det blir dermed seks virkedager i en vanlig uke. Når ferien beregnes, skal du altså ta med lørdager. Det spiller ingen rolle om du ikke har ordinær arbeidstid på lørdager.

Ferieloven gir dermed arbeidstakere rett til ferie på totalt 4 uker + én dag, mens de som fyller 60 år i ferieåret har krav på totalt 5 uker + én dag.

 

Tariffavtale, arbeidsavtale

Mange arbeidstakere er omfattet av tariffavtaler, enten innen statlig eller offentlig sektor, som gir rett på utvidet ferie til 30 virkedager (5 uker). Arbeidstakere som fyller 60 år har da rett til 36 virkedagers ferie (6 uker).

I tillegg har mange arbeidstakere uten tariffavtale fått tilsvarende regler inn i sine individuelle arbeidsavtaler, slik at en veldig stor del av arbeidstakerne i Norge nå har 5 ukers ferie hvert år der de som fyller 60 år har 6 uker.

Resultat: Med 60-årsdag i 2016 har du som arbeidstaker krav på ferie i 2016 enten i fem uker pluss én dag (ferieloven) eller i seks uker (tariff-/arbeidsavtale).

 

B) Mer i feriepenger

Feriepengesats

Den ordinære feriepengesatsen etter ferieloven er 10,2 prosentpoeng av feriepengegrunnlaget. Mange har imidlertid på bakgrunn av tariff- og arbeidsavtaler en feriepengesats på 12 prosentpoeng.

Økt feriepengesats opp til 6G

Arbeidstakere som fyller 60 år i ferieåret har imidlertid (i tillegg til ekstra ferie) krav på ekstra feriepenger med 2,3 prosent etter ferieloven. Dette tillegget gjelder uavhengig av om du har feriepengesats etter ferieloven eller gjennom tariff-/arbeidsavtale.

Feriepengesatsen for arbeidstakere som passerer 60 år i ferieåret blir da enten

  • 12,5 prosent (10,2 prosent + 2,3 prosent) for de som har ferielengde etter ferieloven, eller
  • 14,3 prosent (12 prosent + 2,3 prosent) for de som har ferielengde etter tariff-/arbeidsavtale.

Men denne høyere prosentsatsen gjelder bare opp til et feriepengegrunnlag på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G) per 31. desember i opptjeningsåret. Det utgjør 540 408 kroner i ferieåret 2016.

For den delen av feriepengegrunnlaget som overstiger 6G gjelder dermed de vanlige prosentsatsene på 10,2 eller 12,0 også for de som passerer 60 år i ferieåret.

Merk! Ved fratreden i opptjeningsåret er det grunnbeløpet på det tidspunktet du slutter i jobben som er avgjørende. Grunnbeløpet blir normalt oppregulert fra 1. mai hvert år. Grunnbeløpet fra 1. mai 2015 er fastsatt til kroner 90 068 og er forventet å bli økt fra 1. mai 2016.

NAV

Noen av ytelsene fra NAV gir rett til feriepenger for arbeidstakere. Man får blant annet feriepenger av sykepenger, men da kun av de 48 første sykepengedagene i opptjeningsåret. Sykepenger har vanlig feriepengesats på 10,2 prosent, men mottakere som fyller 60 år i ferieåret får i tillegg feriepengetillegget på 2,3 prosent.

Skatt, trekk, fritak

Det skal ikke foretas forskuddstrekk i feriepenger når pengene utbetales på vanlig måte i ferieåret. Det skyldes at trekket fordeles på de øvrige lønnsutbetalingene gjennom ferieåret.

Du betaler altså til syvende og sist samme skatt av feriepenger som av ordinær lønn.

Les også: Beregning og utbetaling av feriepenger

Registrer deg som epost-abonnent og motta aktuelle artikler to ganger i måneden.

Skrevet av advokat Lars Ottersen og advokatfullmektig Bibbi Moen Drange – Arbeidsrett – Visma Advokater

Magnus Legal (tidligere Visma Advokater) er et forretningsjuridisk advokatfirma. Fra våre kontorer i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Kristiansand leverer vi kompetanse og gode råd til bedrifter over hele landet. Vi blogger om lover og regler som både næringsdrivende og privatpersoner bør være klar over. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Kontakt Magnus: