All articles

Most popular

  • 5 tips til bedre bruk av Excel

    Excel er et av de mest brukte verktøyene på norske arbeidsplasser, og bruksområdene er mange. Her er noen enkle tips til hvordan du kan få mer ut av Excel!

  • Taushetsplikt for helsepersonell

    Taushetsplikt for helsepersonell

    Når kan taushetsbelagte opplysninger deles, når gjelder taushetsplikt for helsepersonell fullt ut og når har du som helsepersonell plikt til å gi opplysninger videre?