Gå til hovedsiden

6 tips til lavere skatt

– Man må være klar over at enkeltpersonforetak og aksjeselskap har litt ulike muligheter, selv om mye av dette gjelder for alle typer foretak, sier Stavrum. 1. Del med familien, reduser skatten Selvstendig næringsdrivende som tjener over toppskattgrensen kan dele bedriftens overskudd med ektefellen, og på den måten redusere skatten. I tillegg får ektefellen verdifulle […]

– Man må være klar over at enkeltpersonforetak og aksjeselskap har litt ulike muligheter, selv om mye av dette gjelder for alle typer foretak, sier Stavrum.

1. Del med familien, reduser skatten

Selvstendig næringsdrivende som tjener over toppskattgrensen kan dele bedriftens overskudd med ektefellen, og på den måten redusere skatten. I tillegg får ektefellen verdifulle pensjonspoeng. Forutsetningen er at vedkommende har arbeidet i bedriften. Skattemyndighetene åpner for denne muligheten fordi bedriften til en selvstendig næringsdrivende anses som «felles bedrift» når man er gift, er registrert partner eller meldepliktig samboer. Husk å fordele etter arbeidsinnsats.

2. Pass på alle bilag

Ta godt vare på alle bilag som angår virksomheten. Bilagene er verdipapirer, og uten disse er det umulig å få dokumentert de skattefradrag du krever. Bilag kan være papirdokumentasjon på transaksjoner, kvitteringer på utlegg, kjøregodtgjørelse, fakturaer, reiseregninger etc.

Eksempel: En faktura på 12 500 kroner kan gi rett til fradrag på 2 500 kroner i merverdiavgift og minst 2 800 i skatt. Til sammen vi denne fakturaen være verdt over 5 000 kroner og bør behandles deretter. (Kilde: Skatteetaten).

3. Husk bilen

Driver du enkeltpersonforetak og bruker privatbil i yrkessammenheng, kan du få fradrag direkte i selvangivelsen. Du får fradrag per kilometer (4,05 kr/km) inntil 6.000 kilometer per år. Dette er en mulighet til å redusere skatten som mange næringsdrivende glemmer. Det er viktig å ha god dokumentasjon. Skriv kjørebok og sørg for å holde oversikt.

Gå til anskaffelse av et enkelt nettbasert program for reise- og refusjonsregistrering. Det vil hjelpe deg når kvitteringer, bompengeutgifter og kjøregodtgjørelse skal fylles ut. Visma.net Expense kan integreres med en app for GPS-tracking – noe som gjør det enkelt å holde oversikten.

4. Trekk fra hjemmekontoret

Mange selvstendig næringsdrivende jobber fra et kontor i hjemmet. Dette er fradragsberettiget med et beløp på 1600 kroner for hele året. Du kan også kreve fradrag for faktiske kostnader forbundet med hjemmekontor, som for eksempel ytre vedlikehold, strøm, forsikringer og kommunale avgifter.

5. Minus kan gi fradrag

Et dårlig økonomisk år for selskapet kan gi skattefradrag neste år. Hvis foretaket har gått med underskudd er det mulig å framføre dette til neste år. Minus i år kan altså gi skattefradrag neste år. Her gjelder litt ulike regler, alt etter om du har enkeltpersonforetak eller aksjeselskap.

6. Nett-tjenesten gir deg enkel oversikt

Regnskap og bokføring kan gjøres enkelt. Skaff deg et økonomiprogram som er tilpasset din virksomhet. Visma eAccounting er utviklet for enkeltpersonforetak, gründere og mindre aksjeselskap som ønsker å bruke minst mulig tid på økonomi og administrasjon.

Med Visma eAccounting lager du raskt en oversiktlig faktura du kan sende på e-post eller skrive ut og fakturaen bokføres automatisk. Slik er det også når du mottar en faktura. Det er enkelt og tar minimalt med tid.

Mest populære