Gå til hovedsiden

6 tips til bedre likviditet

Det er svært krevende tider for landets småbedrifter. Mange har måttet redusere aktiviteten betydelig som følge av norske myndigheters krav. Her har vi satt opp noen tips til enkle grep du kan ta for å bedre likviditeten.

6 tips til bedre likviditet
6 tips til bedre likviditet

Det er derfor viktig at du som eier av en liten bedrift er ekstra oppmerksom på hvordan du kan ta grep, og etablere gode rutiner for bedre likviditet, slik at du får betalt dine ansatte og leverandører i tide. Om du ikke har gode rutiner på plass allerede, er det på høy tid å ta dette på alvor. Det er mange tiltak du kan gjøre for å sikre likviditeten. Her har vi satt opp noen tips til enkle grep du kan ta i Visma eAccounting.

Etabler bedre faktureringsrutiner

 • Send fakturaene med en gang jobben er gjort. Ikke vent, og ikke samle opp faktureringen for flere oppdrag.
 • Aktiver elektronisk fakturering slik at du unngår å sende papirfaktura eller PDF-fil på epost som lett blir borte i disse tider. På denne måten gjør du det enklere å betale til deg og redusere dermed også kredittiden.
 • Vurder betalingsbetingelsene nøye, gi så korte betalingsfrister som mulig.
 • Følg nøye med på det du har utestående til en hver tid. Har du ikke tatt i bruk Visma eAccounting mobilappen enda, kan det være et godt tips. Her ser du hva som er ubetalt og forfalt og får i tillegg varsler.

Automatiser purre- og inkassoprosessen

 • Bruk Visma AutoCollect for å sikre en effektiv og profesjonell oppfølging av utestående fordringer.

Aktiver tjenesten Visma AutoCollect helt gratis.

«Lett å forstå, lett å bruke. Med AutoCollect, er alle problemer løst. Herlig!» – Per Gunnar Tollefsen, Tollefsen Transport AS.

Selg fakturaene dine og få betalt med en gang

 • Med Visma Fakturasalg kan du selge dine fakturaer og få penger på konto senest neste virkedag. På den måten reduserer du kredittid og ikke minst kredittrisiko. Ved å selge fakturaene dine får du raskt tilgang på likviditet. Tjenesten er enkel å aktivere og bruke.
 • Dersom du ikke vil selge dine fakturaer, anbefaler vi allikevel at du aktiverer Visma Fakturasalg da du kan bruke tjenesten til å kredittsjekke dine kunder. Dersom valg om salg av faktura ikke dukker opp, kan det tyde på at kunden er lite kredittverdig.

Aktiver tjenesten Visma Fakturasalg helt gratis.

Følg opp dine leverandører

 • Be om lengre betalingsfrister, spesielt overfor dine store leverandører.
 • Undersøk om du kan få redusert husleien dersom du er pålagt stengt eller har fått redusert omsetning på grunn av koronaepidemien.
 • Be om å øke leverandørkreditten dersom det er mulig.

Reduser varelageret ditt

 • Reduser varelageret ditt slik at du ikke binder opp mye kapital unødvendig.
 • Ha rutiner for innkjøp i forhold til forventet salg.
 • God lagerstyring reduserer behovet for nedskrivninger.

Aktiver modulen Visma eAccounting Lager for å få kontroll på varelageret.

Sett opp et budsjett og få et bedre beslutningsgrunnlag

 • Med Visma Økonomioversikt kan du enkelt sette opp et budsjett manuelt eller basert på tidligere regnskapsår.
 • Alle rapporter i Visma eAccounting kan eksporteres til Excel, og gir et godt utgangspunkt om man vil sette opp et budsjett der i stedet.
 • Du får presentert nøkkeltall i grafiske dashbord som gir deg en god oversikt over din egen kontantstrøm slik at du enklere ta ta gode beslutninger.

Vi heier på dere i en utfordrende tid!

Mest populære