Gå til hovedsiden

6 tips for å sikre gode innkjøpsavtaler

Mange undervurderer tiden som går med til å bygge opp kompetanse rundt bransje og produkt for å sikre en god avtale. Det er mye å ta hensyn til, men gjøres det riktig er det mye penger og ikke minst tid å spare.

Her er 6 tips som kan hjelpe dere på veien:

  1. Skaff deg oversikten over hvilke leverandører som finnes på markedet og lag en liste med de mest aktuelle
  2. Ta kontakt med de utvalgte leverandørene, presenter for dem ditt innkjøpsbehov og be om tilbud
  3. Sammenlikn tilbudene du har fått inn og bestem hvilke som best kan levere i henhold til dine behov og krav, både i forhold til best pris og kvalitet
  4. Gå i forhandlinger med de leverandører som kvalifiserer i forhold de krav du har
  5. Prioriter dine krav i forhandlingene. Får man ikke gjennomslag for alle, er det viktig at man prioriterer å få gjennomslag for de viktigste krav
  6. Revurder avtalene dine jevnlig for å sikre at avtalebetingelsene dine er fortsatt konkurransedyktige. Mange bransjer endrer seg hurtig, og det som var en god avtale i fjor er ikke nødvendigvis en god avtale i dag

Mangler du både tid og kompetanse, finnes det eksperter som forhandler gode avtaler på vegne av andre og som ivaretar alle trinn som er nødvendige for konkurransedyktige avtaler.  Mange velger dette som et godt alternativ for å kunne fokusere ytterligere på egen kjernevirksomhet.

Mest populære