Gå til hovedsiden

6 gode grunner til å velge et regnskapssystem med lønn

Som liten bedrift er det ikke alltid like enkelt å ha oversikt over alle innrapporteringer og regler som må tas hensyn til. Ved å benytte et system for regnskap og lønn kan du få en mye enklere hverdag.

Regnskapssystem med lønn

6 gode grunner til å velge et regnskapssystem med lønn

  1. Du får alt i ett program – og kan samarbeide med en regnskapsfører i programmet hvis du har behov for bistand. Unngå dobbeltarbeid!
  2. Enklere innrapportering av lønn, ytelser, skatt og avgifter direkte til Altinn via a-melding
  3. Automatisk bokføring direkte i regnskapet
  4. Du minsker sannsynligheten for feil avstemming mellom lønn og regnskap
  5. Du sparer tid på manuelt arbeid – som for eksempel innlevering av a-melding
  6. Kostnadseffektivt – som regel rimeligere

A-ordningen, som trådte i kraft 1.januar 2015 har gjort det enklere å innrapportere lønn, pensjon og ytelser. Alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser skal levere inn a-melding minst en gang hver måned.

Ved bruk av et lønnssystem, kan innsending av a-melding inngå som en del av lønnskjøringen. Du slipper med andre ord manuell innrapportering av a-meldingen, samtidig som lønn, skatt og avgifter bokføres automatisk til regnskapet. På denne måten sparer du deg for mye tidkrevende dobbeltarbeid – og sannsynligheten for feil i avstemningen mellom lønn og regnskap blir vesentlig redusert.

 

Se på denne korte filmen hvordan din hverdag kan bli enklere med Visma eAccounting Lønnsslipp

Visma eAccounting Lønnsslipp

 

Mest populære