6 gode grunner til å velge et regnskapssystem med lønn

Som liten bedrift er det ikke alltid like enkelt å ha oversikt over alle innrapporteringer og regler som må tas hensyn til. Ved å benytte et system for regnskap og lønn kan du få en mye enklere hverdag.

6 gode grunner til å velge et regnskapssystem med lønn

  1. Du får alt i ett program – og kan samarbeide med en regnskapsfører i programmet hvis du har behov for bistand. Unngå dobbeltarbeid!
  2. Enklere innrapportering av lønn, ytelser, skatt og avgifter direkte til Altinn via a-melding
  3. Automatisk bokføring direkte i regnskapet
  4. Du minsker sannsynligheten for feil avstemming mellom lønn og regnskap
  5. Du sparer tid på manuelt arbeid – som for eksempel innlevering av a-melding
  6. Kostnadseffektivt – som regel rimeligere

A-ordningen, som trådte i kraft 1.januar 2015 har gjort det enklere å innrapportere lønn, pensjon og ytelser. Alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser skal levere inn a-melding minst en gang hver måned.

Ved bruk av et lønnssystem, kan innsending av a-melding inngå som en del av lønnskjøringen. Du slipper med andre ord manuell innrapportering av a-meldingen, samtidig som lønn, skatt og avgifter bokføres automatisk til regnskapet. På denne måten sparer du deg for mye tidkrevende dobbeltarbeid – og sannsynligheten for feil i avstemningen mellom lønn og regnskap blir vesentlig redusert.

 

Se på denne korte filmen hvordan din hverdag kan bli enklere med Visma eAccounting Lønnsslipp

Visma eAccounting Lønnsslipp

 

Emilie Røed jobber som Product Manager i Visma Mamut AS.
Connect with Emilie Caspara Røed: