Alle artikler

Mest populære

  • ux-design-brukervennlighet

    Hvordan kan man måle brukervennlighet?

    I dag forstår de fleste hva brukervennlighet er, men når vi skal utdype dette ytterligere, for eksempel i forbindelse med en kravspesifikasjon, begynner ting å bli vanskelig. For hvordan setter man et mål for hvor god brukervennligheten skal være i en applikasjon eller på en hjemmeside? Hvordan beskriver man krav som skal måles og veies, og som kan sjekkes ut når de er oppfylt?